Lid Bestuur

Lid Bestuur

Stichting Noodopvang Haaglanden

Stichting Noodopvang Haaglanden (SNH) in Den Haag heeft als kernactiviteit de tijdelijke huisvesting van (deel)gezinnen met minderjarige kinderen, die door omstandigheden dakloos zijn geworden. SNH voert deze activiteit uit in nauwe samenwerking met en in opdracht van de Gemeente Den Haag (Dienst SZW en Dienst OCW).

Profiel Lid Bestuur - Secretaris & Portefeuille Contractspartijen

Kandidaten hebben relevante  juridische ervaring en kenmerken zich als oplossingsgerichte ‘commerciële diplomaten’ (bijv. bouwrecht, civielrecht, huurrecht en/of ondernemingsrecht).

Kandidaten hebben een maatschappelijke betrokkenheid en goede relaties met c.q. netwerk naar de Gemeente Den Haag en een aantal  andere zorgvragers.

  • Goede relaties onderhouden met de Gemeente Den Haag (Dienst SZW en Dienst OCW) inzake de (nood)opvang van gezinnen met minderjarige kinderen.
  • Behoud van bestaande contractspartijen en identificeren, samen met het Hoofd Bedrijfsbureau, van mogelijke nieuwe contractspartijen.
  • Overzicht en inzicht in het speelveld waarin SNH opereert (zoals omvang, spelers, doelgroepen, kansen voor de bijdrage van SNH aan de samenleving).
  • Zorgdragen, samen met het Hoofd Bedrijfsbureau, dat het vastgoed zo optimaal mogelijk wordt bezet.
  • Voorbereiden van de besluitvorming over de subsidieaanvragen, contractvoorwaarden en tarifering.
  • Ontwikkelen van visie, strategie en beleid op de eigen portefeuille en met het voltallige Bestuur om vervolgens sturing te geven aan de eigen portefeuille en de implementatie ervan te bewaken.
  • Aanspreekpunt voor Hoofd Bedrijfsbureau voor deze portefeuille.

Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Profiel downloaden'.

Status
Positie vervuld
Reageren tot
Profiel
contractspartijen/Secretaris
Locatie
Den Haag