Lid Investment Committee - expertise Agro

Lid Investment Committee - expertise Agro

Topfonds Gelderland en Oost NL

Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Nederland N.V. (“Oost NL”) is de ontwikkelingsmaatschappij van Oost-Nederland. In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en de provincies Overijssel en Gelderland versterkt zij de regionale economie. Dit doet ze onder andere door met publiek geld te investeren in innovatie en duurzaam ondernemerschap in Oost-Nederland met directe investeringen en via investeringen in marktfondsen.

Topfonds Gelderland is een revolverend investeringsfonds van de provincie Gelderland, beheerd door Oost NL als fondsmanager. Vanuit Topfonds Gelderland en haar dochterfondsen investeert Oost NL met geld van de provincie Gelderland in innovatie gericht op maatschappelijke uitdagingen waarbij tevens een direct economisch effect ontstaat voor de regio.

Lid Investment Commissie met expertise op het gebied van Agro

  • Kennis en ervaring op het gebied van financiering van land- en tuinbouwsector en de agri-business en bijbehorende provinciale, landelijke en internationale wet- en regelgeving;
  • Bekend met de thema’s biodiversiteit, klimaatadaptie, energietransitie en stikstofproblematiek;
  • Een duidelijke visie op de brede verduurzamingsopgave en transitie van de land- en tuinbouwsector;
  • Kennis en ervaring op het gebied van provinciale, landelijke en Europese wet- en regelgeving;
  • Sterke communicatieve vaardigheden die erop gericht zijn gezamenlijk tot concrete en relevante adviezen te komen.

Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Profiel downloaden'. 

Status
Open
Reageren tot
Locatie
Apeldoorn