Lid Raad van Toezicht o.v.v. Ondernemingsraad

Lid Raad van Toezicht o.v.v. Ondernemingsraad

Stichting ViVa! Zorggroep

Stichting ViVa! Zorggroep is een grote zorgaanbieder met veel cliënten en groot regionaal bereik. Zij bieden zorg aan mensen van alle leeftijden in zeventien verschillende locaties met ruim 1.400 plekken. ViVa! Zorggroep biedt zorg thuis aan ongeveer 5.400 mensen. ViVa! Zorggroep biedt preventie, mantelzorg- en vrijwilligersondersteuning, huishoudelijke zorg, dagbesteding, maaltijdvoorziening, verzorging en verpleging, behandeling, tijdelijk of periodiek verblijf en wonen in de regio Midden- en Zuid-Kennemerland.

Vacature 1: lid raad van toezicht met expertise langdurige zorg, op voordracht van ondernemingsraad

Dit lid RvT is beoogd lid van de commissie kwaliteit en veiligheid, de benoeming van dit lid geschiedt op voordracht van de ondernemingsraad (OR). De OR participeert derhalve in het wervingstraject.

Het lid op voordracht van de OR vertegenwoordigt mede de RvT in de vergaderingen met de OR waarin participatie van de RvT aan de orde is. Voor deze functie wordt gedacht aan de volgende achtergrond:

  • Heeft een (bestuurlijke) achtergrond in de langdurige/ VVT zorgsector in organisaties met vergelijkbare omvang en complexiteit;
  • Heeft bij voorkeur toezichtervaring, zo mogelijk in een gelijksoortige rol;
  • Heeft een connectie met de medewerkers in de zorg en onderschrijft de doelstelling en de activiteiten van de OR;
  • Heeft een goed begrip van kwaliteitssystemen en kan de discussie over kwaliteit vanuit de toezichthoudende rol goed voeren;
  • Heeft begrip voor zorginhoudelijke uitdagingen, inclusief de complexe arbeidsmarkt van de zorgsector, waar de organisatie voor staat en kan hier op strategisch niveau waarde toevoegen;
  • Is bereid en in staat om mee te denken met veranderingen in de sector en in de organisatie.

Voor beide Viva! Zorggroep vacatures geldt:

  • Binding en/ of ervaring met de regio is een pre;
  • Bij de selectie wordt aandacht geschonken aan de diversiteit van de raad van toezicht.

Meer informatie over deze vacatures vindt u via de knop 'Functieprofiel downloaden'.

Status
Positie vervuld
Reageren tot
Profiel
Expertise langdurige zorg
Locatie
Midden- en Zuid-Kennemerland