Lid Raad van Commissarissen

Lid Raad van Commissarissen

Baker Tilly

“Bij Baker Tilly geloven we in groei. In vandaag doen wat morgen van belang is, om nú de kansen te pakken die in de toekomst het verschil maken.”

Al ruim 100 jaar spreekt Baker Tilly met organisaties over wat hen bezighoudt, welke uitdagingen ze voorzien en welke kansen er zijn. Over wat belangrijk is voor hun toekomst. Wij nemen initiatief en vragen door naar de vraag achter de vraag. Uit de vaak jarenlange relaties komen betekenisvolle conversaties en toekomstbestendige oplossingen voort. Oplossingen die in elke situatie uniek zijn, met kwaliteit als belangrijkste fundament.

In verband met het aflopen van de benoemingstermijn van één van onze commissarissen zijn wij op zoek naar een opvolger. De drie commissarissen binnen Baker Tilly vormen samen een complementair team. Hun gecombineerde ervaring, deskundigheid, professionaliteit , diversiteit en onafhankelijkheid stelt hen in staat om toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in Baker Tilly (Netherlands) NV en de met haar verbonden ondernemingen.

Onze kandidaat voldoet aan het volgende profiel:

 • De kandidaat beschikt over kennis, vaardigheden en een daarmee samenhangende professionele attitude op het gebied van:
  • Organisatie en communicatie, waaronder aansturing van processen, taakgebieden en medewerkers;
  • Dienstverlening en relevante markten waarop Baker Tilly actief is;
  • Integere bedrijfsvoering en de beheersing daarvan, met onder meer aandacht voor de administratieve organisatie en de interne controle, de waarborging van geschiktheid en vakbekwaamheid binnen de organisatie, het risicomanagement, compliance en de uitbesteding van werkzaamheden;
  • Evenwichtige en consistente besluitvorming;
  • Het naleven en handhaven van algemene aanvaarde sociale, ethische en professionele normen op transparante wijze en het daaromtrent communiceren met institutioneel betrokkenen.
  • De financiële component, relevante wet- en regelgeving alsook de betrokkenheid van de organisatie bij het publiek belang
 • De kandidaat heeft ervaring met verander- en ICT-trajecten. Ook is zij/hij  bekend met de vaktechnische aspecten en de uitgangspunten voor borging van de kwaliteit binnen een accountantsorganisatie. Daarnaast heeft de kandidaat ervaring met (de behandeling van) governance  vraagstukken.
   
 • De kandidaat beschikt over de volgende competenties:
  • Besluitvaardigheid;
  • Communicatief vermogen;
  • Kwaliteitsgericht;
  • Leiderschap.
 • Voorts gelden de volgende eisen :
  • Hij/zij is gericht op het publiek belang;
  • Hij/zij heeft affiniteit met de markt waarin de NV opereert en met de regelgeving in brede zin die deze markt beheerst en is betrokken bij de cultuur, de maatschappelijke omgeving en de markt waarop de NV actief is;

Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Profiel downloaden'. 

Status
Positie vervuld
Reageren tot
Profiel
Kwaliteit en Innovatie
Locatie
Amsterdam