Lid Raad van Commissarissen

Lid Raad van Commissarissen

Coöperatie Eno u.a.

Eno is een coöperatieve zorgverzekeraar, opgericht in 1860 en gevestigd te Deventer.
Eno biedt basiszorgverzekeringen en aanvullende zorgverzekeringen aan, zowel op de individuele als de collectieve markt. Hoewel Eno zich ook richt op verzekerden in heel Nederland, ligt de historie en focus op de regio Midden IJssel. Eno werkt onder de merken Salland Zorgverzekeringen, HollandZorg en ZorgDirect. Daarnaast is het Zorgkantoor Midden IJssel bij Eno ondergebracht.

Wat is er mooier dan zorgen voor de eigen regio?
Dat doen ze bij Eno al 160 jaar. Eno is een zorgverzekeraar, maar voelt zich vooral onderdeel van de zorg. Eno wil een herkenbare en actieve bijdrage leveren aan het toegankelijk en betaalbaar houden van de zorg. Als kleine Sallandse zorgverzekeraar staat Eno midden in de samenleving, weet wat er speelt en heeft een goede band met zorgaanbieders en partners. Iedere dag werkt Eno hieraan voor de verzekerden met de eigen zorgverzekeringen en het zorgkantoor.

Het kernbedrijf van Eno is het bieden van de basiszorgverzekeringen en aanvullende zorgverzekeringen. Daarnaast is Eno uitvoerder van de Wet langdurige Zorg (Wlz) als concessiehouder van Zorgkantoor Midden IJssel (gemeenten Deventer, Olst-Wijhe, Raalte en Voorst). 

Lid Raad van Commissarissen

Naast de algemene eisen aan de leden van de Raad, genoemd in de profielschets die u vindt via de knop 'Profiel downloaden', wordt van de kandidaat specifiek verwacht over het volgende te beschikken:

  • gevoel voor de missie, het coöperatieve karakter en de omgevingscontext van Eno, waaronder de regionale positie; 
  • bestuurlijk profiel met voorkeur voor een kandidaat met kennis en ervaring met klantgerichte dienstverlening en de producten en diensten van de zorgverzekeringmarkt;
  • kennis van en ruime ervaring met het zorglandschap en de risico’s;
  • kennis van en ervaring met de gezondheidszorg, de trends en ontwikkelingen (digitalisering, zorg op de juiste plek, regionalisatie etc.) algemeen en specifiek de ontwikkeling ervan in de praktijk;
  • inzicht in en bekend met het door DNB, NZa en AFM uitgevoerde wettelijke toezicht op financiële instellingen; 
  • kennis en ervaring op bedrijfsvoering en ICT zijn een pré.

 
Gezien de huidige samenstelling van de RvC gaat de voorkeur uit naar een vrouw.

Bij de uiteindelijke keuze zal uiteraard ook meespelen dat de kandidaat qua persoonlijkheid en stijl goed in het team past. Bovendien dient deze tijd en energie beschikbaar te hebben om de taak met plezier en naar behoren te vervullen.

De te benoemen commissaris zal zich moeten verdiepen in Eno. Hieraan zal in een introductieprogramma specifieke aandacht worden gegeven, reeds vooruitlopend op het toetsingsgesprek met DNB. 

Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Profiel downloaden'.

Status
In behandeling
Reageren tot
Profiel
Toezicht - Zorg
Locatie
Deventer
Functieprofiel downloaden