Lid Raad van Commissarissen

Lid Raad van Commissarissen

HW Wonen

HW Wonen is thuis in de Hoeksche Waard. Nu en in de toekomst. Zij is thuis in de markt van het wonen in de Hoeksche Waard, zij kent de wensen en behoeften van de (potentiële) klanten en zij heeft constructieve samenwerkingsrelaties met relevante partners in haar netwerk. Zij ziet ook dat de werkelijkheid waarin zij zich begeeft snel verandert. Regels en afspraken met allerhande partijen krijgen steeds nieuwe invulling.

Lid Raad van Commissarissen met profiel HR & Organisatieontwikkeling

Kennis en ervaringsgebieden

 • bewezen ervaring met cultuur- en veranderingsveranderingen in een organisatie en gevoel hebben voor personele belangen en arbeidsverhoudingen;
 • vanuit kennis en ervaring met werkgeverschap en arbeidsrecht zitting kunnen nemen in de remuneratiecommissie van de RvC;
 • ervaring met HR en organisatieontwikkeling;
 • aanjagen van de jaarlijkse vlootschouw van HW Wonen breed;
 • adviseren bij het formuleren en monitoren van de prestatieafspraken met en voor de Directeur-bestuurders;
 • klankbord voor de Directeur-bestuurders;
 • comfortabel in digitaal werken;
 • gesprekspartner voor de OR;
 • duidelijke visie op toezicht, compliance en governance;
 • op de hoogte van de vernieuwingen in het toezicht;
 • aantoonbare maatschappelijk betrokken;
 • affiniteit met huurders en huurdersaangelegenheden;
 • affiniteit met zorg c.q. welzijnszorg.

Persoonlijke kenmerken

 • rolvast in de rol van commissaris;
 • ervaring om strategie te vertalen in beleid en implementatie;
 • oog voor de mens, zowel de werknemers van HW Wonen als de huurders; de verbondenheid in de regio is sterk en de bewoners zijn trots op hun streek;
 • affiniteit met het type (landelijk) werkgebied zoals de Hoeksche Waard;
 • passende persoonlijkheid in een diverse RvC;
 • eigen stijl, stelt andere vragen, kan omdenken;
 • voorkeur voor vrouwelijke kandidaten, gezien de samenstelling van de RvC vanaf 2Q23.

Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Profiel downloaden'. 

Status
Positie vervuld
Reageren tot
Profiel
HR
Organisatieontwikkeling
Locatie
Oud-Beijerland