Lid Raad van Commissarissen

Lid Raad van Commissarissen

Rabobank 's-Hertogenbosch e.O

De Rabobank is een coöperatieve bank met als missie ‘Growing a better world together’. Rabobank  onderscheidt zich door haar maatschappelijke betrokkenheid en hoogwaardige bancaire dienstverlening en handelt vanuit het belang van de klant. Als coöperatie heeft Rabobank leden, de leden zijn betrokken klanten die kunnen meepraten en meebeslissen over de koers van de bank. Onder meer over hoe Rabobank van betekenis kan zijn voor de leefomgeving. Samen met klanten, leden en regionale partners zet Rabobank zich in voor de grote maatschappelijke uitdagingen van nu. Daarbij richt Rabobank zich op vijf thema’s: financieel gezond leven, duurzaam wonen, de energietransitie, duurzaam ondernemen en Banking4Food. Rabobank beschikt over een omvangrijk internationaal bankbedrijf dat zich richt op internationale zakelijke en rurale activiteiten met een bijzondere focus op de Food & Agri-sector. Rabobank ’s-Hertogenbosch maakt deel uit van de regionale Rabobank-kring Midden-Brabant.

Lokaal ondernemerschap en marktgericht opereren met een eigen lokale inkleuring bepalen voor een belangrijk deel het functione­ren van de lokale bank in het eigen werkgebied.

De lokale bank vervult die rol verenigingsrechtelijk als verbonden onderdeel van de Rabobank, met een grote mate van zelfstandigheid richting klant en markt in het lokale werkgebied.

Met haar bankactiviteiten wil de bank op een verantwoorde wijze bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van welvaart en welzijn. Vanuit het gezamenlijke belang van mensen wil de bank actief bijdragen aan het ondernemen, leven en wonen in het marktgebied ’s-Hertogenbosch en omstreken. De coöperatie en het bankbedrijf zijn onverbrekelijk aan elkaar verbonden.

Onderstaande profieleisen zijn van toepassing: 

Lid RvC met een bestuurlijk profiel en bij voorkeur met affiniteit/ervaring met de thema’s Banking4Food en/of Duurzaam Ondernemen:

  • Bestuurlijk ervaren en bij voorkeur over ondernemerschap beschikkend, zakelijk ingesteld;
  • Met natuurlijk charisma, niveau en impact, waardoor als volwaardig gesprekspartner voor de andere RvC-leden en de directie functionerend en vertrouwen gevend bij de Ledenraad;
  • In staat om op plezierige en adequate wijze de vergaderingen van de lokale Ledenraad voor te zitten en te zorgen voor een goed samenspel met en binnen de Ledenraad;
  • Bij voorkeur affiniteit/ervaring met de thema’s Banking4Food en/of Duurzaam ondernemen;
  • Een actief netwerker die deel is van de relevante ‘Bossche’ netwerken in het leefgebied van de bank;
  • Commercieel-strategische ervaring is een pré;
  • Ervaring/affiniteit met de regionale markt, de coöperatie en hoe Rabobank daarin een rol van betekenis kan spelen;
  • Bij voorkeur woonachtig en/of werkzaam in het werkgebied van Rabobank:  ’s-Hertogenbosch, Rosmalen, Vught, Vlijmen en Heusden.

De Raad van Commissarissen draagt de kandidaat ter benoeming voor aan de Ledenraad. De voordracht aan de Ledenraad vindt eerst plaats nadat de kandidaat door Rabobank Nederland is goedgekeurd. De uiteindelijke benoeming is een zaak van de Ledenraad.

Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Profiel downloaden'.

Status
In behandeling
Reageren tot
Locatie
’s-Hertogenbosch en Omstreken