Lid Raad van Commissarissen

Lid Raad van Commissarissen

Saver N.V.

Saver is een regionaal afvalinzamel-, bewerkings- en reinigingsbedrijf en voert diensten uit voor zijn aandeelhoudende gemeenten. Daarnaast levert Saver ook diensten aan andere overheden, het bedrijfsleven en particulieren. Ook is Saver bestuurder van Stichting De Kringloper, die een achttal kringlooplocaties in het werkgebied exploiteert. De Kringloper is een zelfstandig werkend kringloopbedrijf dat actief is in heel West-Brabant. De Kringloper houdt zich sinds 1984 bezig met het verkleinen van de afvalberg door nog bruikbare goederen een tweede kans te geven. Dit wil zeggen dat zij bruikbare goederen inzamelt en deze, na sortering en eventuele reparatie, in één van haar winkels verkoopt. Saver is in 1999 opgericht door de gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal en Woensdrecht. De afval- en reinigingsactiviteiten van deze gemeenten zijn toen ondergebracht in deze overheidsonderneming. Er is gekozen voor een Naamloze Vennootschap met gemeentelijke aandeelhouders, een onafhankelijke Raad van Commissarissen (RvC) en een zelfstandige directie.

Profiel lid Raad van Commissarissen

Voor de vervulling van een vacature wordt gezocht naar een commissaris met affiniteit met afval en milieu, eventueel met ervaring bij of met een overheidsonderneming. Kennis van en gevoel voor strategie en politieke sensitiviteit zijn hierbij van belang.

Voorts:

 • Ervaring bij complexe bedrijven en instellingen, bij voorkeur ook in de (gemeentelijke) overheidssfeer;
 • Heeft visie, kan strategisch denken, is in staat om – op gepaste afstand tot het bestuur – het beleid op betrokken wijze te toetsen;
 • Onderschrijft dat de activiteiten van Saver een primaire overheidstaak betreffen en waakt vanuit dat perspectief voor stevige verankering van het overheidskarakter ter borging van een optimale taakvervulling naar de burger;
 • Heeft een oog voor klantgericht en duurzaam opereren;
 • Kan maatschappelijke ontwikkelingen vertalen naar beleid en strategie van Saver;
 • Is een teamspeler;
 • Onderschrijft Codes voor Corporate Governance en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en zorgt voor goede en correctie uitvoering hiervan;
 • Is een inspirerend klankbord voor de directie.

Over de vacature kunnen nog de volgende criteria worden genoemd:

 • Kennis en ervaring met HR-gerelateerde onderwerpen;
 • Affiniteit met marketing/commercie;
 • Vanuit de wens verder te groeien en te ontwikkelen in de breedte is kennis van en gevoel voor strategische ontwikkelingen (structuur, staf, systemen in bedrijfsmatige context) en mogelijkheden gewenst;
 • Iemand die midden in de maatschappij staat;
 • Gezien de samenstelling van de huidige Raad gaat de voorkeur uit naar een vrouwelijke kandidaat;
 • Een zekere band met de regio;

Kandidaten vervullen geen andere functies die strijdig zijn met het belang van Saver. Ook personen die werkzaam zijn in de politiek kunnen zich niet kandidaat stellen voor deze vacature.

Gezien de samenstelling van de Raad van Commissarissen is er een sterke voorkeur voor een vrouw. 

De Raad van Commissarissen staat eveneens open voor kandidaten die nog geen ervaring hebben als commissaris en toezichthouder.

Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Profiel downloaden'.

Status
In behandeling
Reageren tot
Locatie
Roosendaal