Lid Raad van Commissarissen

Lid Raad van Commissarissen

Woningstichting Sint Antonius van Padua

Woningstichting Sint Antonius van Padua (Padua) is een vooruitstrevende organisatie. Met 1.920 woningen en 23 zeer betrokken medewerkers realiseert Padua in de kernen Noordwijkerhout en De Zilk van de gemeente Noordwijk een goede woonplek en leefomgeving voor jong en oud. Padua is een professionele, vindingrijke en klantgerichte organisatie, die goed weet in te spelen op de woonwensen van klanten, de ontwikkelingen op de woningmarkt en veranderingen in de samenleving.

Profiel lid Raad van Commissarissen op voordracht van de huurders

Voor de zetel op voordracht van de Stichting Huurdersbelangen Noordwijkerhout en De Zilk zoeken wij een intrinsiek maatschappelijk betrokken lid van de RvC. De HBNZ en RvC zijn op zoek naar een kandidaat met aantoonbare affiniteit met de doelgroep van Padua.

Een kandidaat die bekend is met het werkveld van woningcorporaties, volkshuisvesting en de maatschappelijke vraagstukken die daarbij spelen.

Voor dit profiel zoeken we een kandidaat:

 • Die bij voorkeur ervaring heeft als bestuurder, of minimaal aantoonbare kennis heeft van bestuurlijke besluitvormingsprocessen;
 • Met zicht op en kennis van governance vraagstukken en de onderscheidende rollen van de toezichthouders en de bestuurder. De kandidaat is daarbij een goede sparringpartner voor zowel collega RvC-leden als de bestuurder;
 • Die politiek en bestuurlijk sensitief is en goed zicht heeft op maatschappelijke ontwikkelingen in de breedte van het publieke domein, en daarmee de consequenties overziet van die ontwikkelingen voor de woningcorporatie en de huurders;
 • Met kennis en ervaring met dienstverlening en visie op bij deze tijd passende vormen van huurdersbetrokkenheid en huurdersparticipatie;
 • Die oprecht betrokken en geïnteresseerd is in wat bij bewoners en woningzoekenden speelt en begrip heeft voor de verwachtingen die zij hebben;
 • Die kennis en ervaring heeft op het gebied van wonen, zorg en welzijn;
 • Binding met het primaire werkgebied van Padua zien wij als een pré (iemand die in het gebied woont, werkt of zijn/haar oorsprong daar heeft).

Daarnaast zijn de volgende persoonlijke kenmerken van belang:

 • Teamspeler met een verbindende persoonlijkheid;
 • HBO+/WO werk- en denkniveau;
 • Laagdrempelig, toegankelijk, benaderbaar;
 • Open, duidelijk, eerlijk en communicatief vaardig;
 • Beschikt over een sociale antenne, zakelijk, empathisch en gevoel voor intermenselijke relaties;
 • Authentiek, verbindend en onafhankelijk in oordeelsvorming.

Kern van het profiel is dat het gaat om een huurderscommissaris die zich goed kan verplaatsen in de huurders. Gezien de huidige samenstelling van de RvC gaat de voorkeur uit naar een vrouwelijke kandidaat voor deze vacature.

Meer informatie over deze vacatures vindt u via de knop 'Functieprofiel downloaden'.

Status
Positie vervuld
Reageren tot
Profiel
Op voordracht van de huurders
Locatie
Noordwijkerhout en De Zilk