Lid Raad van Toezicht

Lid Raad van Toezicht

Albeda

Albeda is een regionaal opleidingsinstituut voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en volwasseneducatie. Met 120 opleidingen, waarvan een aantal met meerdere uitstroomrichtingen, en een ruim aanbod van kortlopende cursussen en contractactiviteiten, zijn wij een van de belangrijkste opleidingsinstituten in de regio Rotterdam. We ontwikkelen ons onderwijs in samenwerking met bedrijven, gemeenten en overheidsinstellingen. Mede hierdoor biedt Albeda inspirerend onderwijs en werk.

We zijn continu in ontwikkeling en werken in divers samengestelde teams, wat Albeda innovatiever, creatiever en het werk leuker maakt. Met 2.200 medewerkers uit dertien colleges, verschillende samenwerkingsverbanden en zeven stafafdelingen bereiden we 20.000 studenten voor op hun plek in de samenleving en een beroep dat er toe doet.

Raad van Toezicht Albeda

De Raad van Toezicht adviseert het College van Bestuur gevraagd en ongevraagd, houdt toezicht op het beleid van het college en vervult tevens de werkgeversrol voor voorzitter en de leden van het CvB. De uitoefening van deze taken staat of valt met een goede informatievoorziening van de kant van het CvB. Over die informatievoorziening maken de Raad van Toezicht en het CvB in het bestuursreglement en in het toezichtkader afspraken. De Raad van Toezicht laat zich ook door anderen dan het CvB informeren, zoals door de ondernemingsraad, studentenraad en door directeuren.

Profiel lid Raad van Toezicht: aandachtsveld beroepsonderwijs in de toekomst en digitalisering

Naast algemene eisen geldt dat de leden van de Raad van Toezicht elk beschikken over specifieke expertise op een bepaald deelterrein en elkaar daarin aanvullen.

Specifieke wervingscriteria

  • Visie op onderwijs in zijn algemeenheid en bij voorkeur op beroepsonderwijs in het bijzonder;
  • Vanuit kennis en of ervaring levert hij/zij een bijdrage m.b.t. de toekomstige ontwikkelingen vanuit een ICT perspectief waaronder Cybersecurity, Digitaliseren, AVG, Transitiemanagement en Blended learning;
  • Affiniteit met Rotterdam en regio;
  • Betrokkenheid bij organisaties met een maatschappelijke doelstelling;
  • Waardegedreven denken en handelen;
  • Diversiteit en inclusie.

Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop ‘Functieprofiel downloaden’.

Status
Positie vervuld
Reageren tot
Locatie
Rotterdam