Lid Raad van Toezicht

Lid Raad van Toezicht

Bazalt Groep

De Bazalt Groep is dé partner die onderwijsprofessionals en ouders helpt bij het creëren van optimale ontwikkelingskansen voor kinderen. Ze ondersteunen scholen bij onderwijsinnovatie en begeleiden ouders en kinderen bij leer- en gedragsproblemen. Bij de Bazalt Groep werken ruim 200 enthousiaste medewerkers. De kernwaarden zijn: diepgang, continuïteit, verbreding, rechtvaardigheid, diversiteit, inventiviteit en behoud.

Algemene eisen

 • Affiniteit met de doelstelling en missie van de Bazalt Groep, met onderwijs en (maatschappelijk) ondernemen;
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en onafhankelijkheid;
 • Inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen;
 • Algemene aantoonbare bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
 • Het vermogen en de attitude om de Raad van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan;
 • Heeft affiniteit c.q. ervaring met de rol van toezichthouder; in staat op grond van beperkte informatie het beleid en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen en tot een onafhankelijk oordeel te komen;
 • Beschikt over de communicatieve vaardigheden om in dialoog tot een uitwisseling van gedachten en ideeën te komen;
 • Heeft inzicht in het functioneren van de Bazalt Groep in het (onderwijs)veld, en de context van een vraag gestuurde marktomgeving;
 • Leden zijn complementair qua kennis, ervaring en netwerken;
 • Team is evenwichtig samengesteld in termen van teamrollen;
 • Leden Raad van Toezicht genieten het vertrouwen van de organisatie en van de andere leden Raad van Toezicht;
 • Heeft voldoende tijd beschikbaar voor de vervulling van de functie.

Specifieke eisen

 • Kennis van het onderwijsveld, meer specifiek van onderwijsvernieuwing.
   

Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Profiel downloaden'.

Status
Positie vervuld
Reageren tot
Profiel
Onderwijsveld
Locatie
Den Haag