Lid Raad van Toezicht

Lid Raad van Toezicht

Haga-LangeLand combinatie, HLC, i.o.

In het voorgenomen besluit tot ontvlechting wordt uitgegaan van het verzelfstandigen van Reinier de Graaf Groep (RdGG) uit de Reinier Haga Groep (RHG). Dit zal naar verwachting rond de zomer van 2022 zijn beslag vinden. RHG is een stichting, waaronder op dit moment de Stichting Reinier de Graaf, Stichting HagaZiekenhuis (Haga) en Stichting LangeLand Ziekenhuis (LLZ) vallen.

Stichting RHG krijgt op het moment van uittreden van RdGG nieuwe statuten, waarbij ook de huidige Raad van Bestuur o.a. als gevolg van het uittreden van RdGG, zal wijzigen. De naam van Stichting RHG zal wijzigen in Stichting HLC in oprichting, naar de twee achterblijvende Stichtingen (bestuurlijke fusie). Reinier de Graaf gaat als zelfstandig ziekenhuis verder, HagaZiekenhuis en LangeLand Ziekenhuis gaan samen verder. Het Haga en LLZ werken al langere tijd samen op meerdere gebieden. Deze samenwerking vormt een positieve voedingsbodem en is daarmee een belangrijk uitgangspunt voor de aanstaande juridische fusie van Haga en LLZ.

Haga-LangeLand Combinatie in vogelvlucht: Beter samen, samen beter
De nieuwe combinatie moet meer zijn dan de som der delen: de samenwerking tussen de twee ziekenhuizen moet bijdragen aan het creëren van meerwaarde voor de patiëntenzorg, rekening houdend met al lopende projecten als transitie, juiste zorg op de juiste plek, Zoetermeer 2025. Afhankelijk van de doorlooptijd van de definitieve besluitvorming over ontvlechting is de juridische fusie voorzien op 1 januari 2023.

Gezocht wordt naar twee leden voor de Raad van Toezicht, met de profielen HR en IT/digitalisering/innovatie. De vacature met profiel HR en/of de vacature met profiel IT/digitalisering/innovatie is op voordracht van de cliëntenraden.

Profiel IT/digitalisering/innovatie

  • (Bestuurlijke) ervaring met informatietechnologie, bij voorkeur met innovatie in de zorgsector, digitaliseringsvraagstukken in de samenleving in het algemeen en in de zorg in het bijzonder;
  • Het vermogen mee te denken over beleid naar de toekomst, bijvoorbeeld m.b.t. de organisatie in het ziekenhuis en aan nieuwe ontwikkelingen in de zorg;
  • Kennis van veiligheidsrisico’s: cyber- en privacyvraagstukken;
  • Relevante vakkennis, ervaring en inzicht in zowel actuele vraagstukken als toekomstige ontwikkelingen op het gebied van IT, digitalisering en privacy bij voorkeur in het zorgdomein.

Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Functieprofiel downloaden'.

 

Status
In behandeling
Reageren tot
Profiel
Profiel IT/digitalisering/innovatie
Locatie
Zoetermeer