Lid Raad van Toezicht

Lid Raad van Toezicht

Haga-LangeLand combinatie, HLC, i.o.

In het voorgenomen besluit tot ontvlechting wordt uitgegaan van het verzelfstandigen van Reinier de Graaf Groep (RdGG) uit de Reinier Haga Groep (RHG). Dit zal naar verwachting rond de zomer van 2022 zijn beslag vinden. RHG is een stichting, waaronder op dit moment de Stichting Reinier de Graaf, Stichting HagaZiekenhuis (Haga) en Stichting LangeLand Ziekenhuis (LLZ) vallen.

Stichting RHG krijgt op het moment van uittreden van RdGG nieuwe statuten, waarbij ook de huidige Raad van Bestuur o.a. als gevolg van het uittreden van RdGG, zal wijzigen. De naam van Stichting RHG zal wijzigen in Stichting HLC in oprichting, naar de twee achterblijvende Stichtingen (bestuurlijke fusie). Reinier de Graaf gaat als zelfstandig ziekenhuis verder, HagaZiekenhuis en LangeLand Ziekenhuis gaan samen verder. Het Haga en LLZ werken al langere tijd samen op meerdere gebieden. Deze samenwerking vormt een positieve voedingsbodem en is daarmee een belangrijk uitgangspunt voor de aanstaande juridische fusie van Haga en LLZ.

Haga-LangeLand Combinatie in vogelvlucht: Beter samen, samen beter
De nieuwe combinatie moet meer zijn dan de som der delen: de samenwerking tussen de twee ziekenhuizen moet bijdragen aan het creëren van meerwaarde voor de patiëntenzorg, rekening houdend met al lopende projecten als transitie, juiste zorg op de juiste plek, Zoetermeer 2025. Afhankelijk van de doorlooptijd van de definitieve besluitvorming over ontvlechting is de juridische fusie voorzien op 1 januari 2023.

Gezocht wordt naar twee leden voor de Raad van Toezicht, met de profielen HR en IT/digitalisering/innovatie. De vacature met profiel HR en/of de vacature met profiel IT/digitalisering/innovatie is op voordracht van de cliëntenraden.

Profiel HR

  • Het ziekenhuis beschouwt vitaliteit van medewerkers en het arbeidsmarktvraagstuk als één van de grote thema’s voor de toekomst. In verband daarmee geldt voor deze vacature binnen de Raad van Toezicht dat een HRM/ sociaal profiel als belangrijk accent aanwezig moet zijn bij het te benoemen lid van de Raad van Toezicht.
  • Heeft kennis van arbeidsverhoudingen in complexe (zorg)organisaties. Dit vereiste is mede ingegeven door de wens dat het RvT-lid waarvoor deze vacature ontstaat, contactpersoon zal zijn voor de ondernemingsraad en daarmee een liaisonfunctie vervult tussen Raad van Toezicht en de ondernemingsraad;
  • Heeft kennis van arbeidsmarkt(problematiek) bij voorkeur in arbeidsintensieve organisaties.

Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Functieprofiel downloaden'.

Status
In behandeling
Reageren tot
Profiel
Profiel HR
Locatie
Zoetermeer