Lid Raad van Toezicht

Lid Raad van Toezicht

Haga-LangeLand combinatie, HLC, i.o.

In het voorgenomen besluit tot ontvlechting wordt uitgegaan van het verzelfstandigen van Reinier de Graaf Groep (RdGG) uit de Reinier Haga Groep (RHG). Dit zal naar verwachting rond de zomer van 2022 zijn beslag vinden. RHG is een stichting, waaronder op dit moment de Stichting Reinier de Graaf, Stichting HagaZiekenhuis (Haga) en Stichting LangeLand Ziekenhuis (LLZ) vallen.

Stichting RHG krijgt op het moment van uittreden van RdGG nieuwe statuten, waarbij ook de huidige Raad van Bestuur o.a. als gevolg van het uittreden van RdGG, zal wijzigen. De naam van Stichting RHG zal wijzigen in Stichting HLC in oprichting, naar de twee achterblijvende Stichtingen (bestuurlijke fusie). Reinier de Graaf gaat als zelfstandig ziekenhuis verder, HagaZiekenhuis en LangeLand Ziekenhuis gaan samen verder. Het Haga en LLZ werken al langere tijd samen op meerdere gebieden. Deze samenwerking vormt een positieve voedingsbodem en is daarmee een belangrijk uitgangspunt voor de aanstaande juridische fusie van Haga en LLZ.

Haga-LangeLand Combinatie in vogelvlucht: Beter samen, samen beter
De nieuwe combinatie moet meer zijn dan de som der delen: de samenwerking tussen de twee ziekenhuizen moet bijdragen aan het creëren van meerwaarde voor de patiëntenzorg, rekening houdend met al lopende projecten als transitie, juiste zorg op de juiste plek, Zoetermeer 2025. Afhankelijk van de doorlooptijd van de definitieve besluitvorming over ontvlechting is de juridische fusie voorzien op 1 januari 2023.

Lid Raad van Toezicht met profiel Financieel

Gezocht wordt naar een lid voor de Raad van Toezicht met de volgende profieleisen:

  • Financieel expert wat inhoudt dat deze persoon relevante ervaring heeft op financieel terrein en op het terrein van accounting bij een grote rechtspersoon, bij voorkeur een zorginstelling;
  • Inzicht in de brede eisen die doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als HLC stellen;
  • Kennis/ervaring van de zorg;
  • Mix van ervaring met elementen van een auditcommissie zoals risicomanagement, interne beheersing, audits, financiën en financiering, tussentijdse rapportage jaarrekening, fiscaliteiten en compliance, vastgoed etc.;
  • Is voorzitter/ lid van de financiële auditcommissie.

Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Functieprofiel downloaden'.

Status
In behandeling
Reageren tot
Profiel
Profiel Financieel
Locatie
Zoetermeer