Lid Raad van Toezicht

Lid Raad van Toezicht

Maasstad Ziekenhuis

Maasstad Ziekenhuis is een groot algemeen ziekenhuis in Rotterdam-Zuid dat beschikt over 600 bedden. Wij willen de kwaliteit van leven van patiënten verbeteren. Dat doen wij vakkundig en zorgzaam. Door topklinische zorg te bieden waarbij opleiden, kwaliteit en veiligheid voorop staan, optimaliseren we onze zorg en vertrouwen patiënten zich aan ons toe. We werken vanuit de kernwaarden: betrouwbaar, deskundig, verbindend, ambitieus en gastgericht. Onze cultuur is te kenmerken als ‘Rotterdams’: handen uit de mouwen en directe communicatie. Maasstad Ziekenhuis staat voor zorgkwaliteit en patiëntveiligheid. Daarom investeren we in medewerkers en hightech medische apparatuur.

Maasstad Ziekenhuis is lid van de Santeon groep.  Santeon is de Nederlandse ziekenhuisgroep waarbinnen zeven topklinische ziekenhuizen open samenwerken met als doel de medische zorg te verbeteren door continue vernieuwing. Wat onze samenwerking uniek maakt, is dat onze professionals door middel van Value Based Healthcare zorg optimaliseren. Ze vergelijken de uitkomsten van behandelingen en nemen de inbreng van patiënten mee. De optimale situatie wordt als standaard geïmplementeerd. Zo wordt de zorg steeds beter.

Profiel lid Raad van Toezicht op voordracht van de Patiënten Advies Raad

Het nieuwe lid van de Raad van Toezicht, voorgedragen door de Patiënten Advies Raad, heeft affiniteit met de doelstelling en zorgfunctie van het Maasstad Ziekenhuis;
De profieleisen zijn als volgt::

Algemene toezichthoudende ervaring:

 • inzicht en overzicht ten aanzien van de taken en functie van de raad van toezicht en de raad van bestuur;
 • het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de raad van bestuur voorgelegde aangelegenheden;
 • een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • het vermogen en de attitude om de raad van bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan;
 • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.

Inhoudelijke relevante ervaring:

 • aantoonbare ervaring met cultuurveranderingen in grote organisaties;
 • aantoonbare ervaring met transitie, innovatie en digitalisering;
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Maasstad Ziekenhuis stellen.

Capaciteit om specifiek vanuit het patiëntenperspectief bij te dragen:

 • patiëntenperspectief in de context  van de ontwikkelingen van de zorg te kunnen plaatsen;
 • aantoonbare ervaring op het gebied van participatie en belangenbehartiging, ervaring met patiëntenparticipatie in een complexe organisatie is een pre; 
 • bekendheid met de samenstelling van de patiëntenpopulatie in het verzorgingsgebied;
 • kennisgenomen van Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018.

De Raad van Toezicht streeft naar diversiteit en een spreiding van maatschappelijke achtergronden in haar samenstelling, dit zal meegenomen worden in de selectie.

Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Profiel downloaden'. 

Status
Positie vervuld
Reageren tot
Profiel
Algemeen Toezicht
Locatie
Rotterdam