Lid Raad van Toezicht met profiel Juridisch/Financieel

Lid Raad van Toezicht met profiel Juridisch/Financieel

De Haagse Scholen

De Haagse Scholen is de stichting voor openbaar basis- en speciaal onderwijs in Den Haag. De missie van De Haagse Scholen is: “Wij bereiden onze leerlingen voor op de wereld van morgen”.

Lid Raad van Toezicht met profiel Juridisch/Financieel

U beschikt over brede kennis op het gebied van financiën, risicomanagement en control en hebt bij voorkeur ook kennis van en ervaring met de bekostigingssystematiek van het primair onderwijs. Als lid van de auditcommissie, adviseert u over financiële ontwikkelingen, jaarverslag en jaarrekening, de meerjarenbegroting en het overleg met de accountant. U heeft bij voorkeur een bedrijfseconomische/financiële of juridische achtergrond en bent sterk in het interpreteren en het analyseren van de cijfers, de achtergrond ervan en de risico’s kunnen onderkennen. Daarnaast heeft u kennis van de brede bedrijfsvoering en financieringsstromen binnen het onderwijs.

Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Profiel downloaden'.

Status
Open
Reageren tot
Locatie
Den Haag