Lid Raad van Toezicht met profiel Onderwijs

Lid Raad van Toezicht met profiel Onderwijs

De Haagse Scholen

De Haagse Scholen is de stichting voor openbaar basis- en speciaal onderwijs in Den Haag. De missie van De Haagse Scholen is: “Wij bereiden onze leerlingen voor op de wereld van morgen”.

Lid Raad van Toezicht met profiel Onderwijs (inhoudelijk)

U versterkt de Raad van Toezicht van De Haagse Scholen met een onderwijskundige achtergrond. U heeft ruime kennis van het onderwijsveld, bij voorkeur van het primair onderwijs, opgebouwd in een bestuurlijke of eindverantwoordelijke functie. U bent vertrouwd met het kwaliteits- en toetsingskader van de inspectie en het monitoren van onderwijskwaliteits-processen en -procedures.

U beschikt over ruime kennis van eigentijdse en pedagogisch-didactische vraagstukken en van werkprocessen in het onderwijs, gekoppeld aan een heldere visie op de vertaling van strategisch beleid in onderwijsleerprocessen, onderwijskwaliteit en positie en profiel van De Haagse Scholen binnen de regio.  

Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Profiel downloaden'.

Status
Open
Reageren tot
Locatie
Den Haag