Lid Raad van Toezicht

Lid Raad van Toezicht

Vereniging Eigen Huis

Vereniging Eigen Huis is de grootste consumentenorganisatie voor huidige en toekomstige eigenwoningbezitters met ca. 800.000 leden. Naast collectieve belangenbehartiging biedt de vereniging haar leden een groot aantal producten en diensten tegen een aantrekkelijke prijs als persoonlijke belangenbehartiging.

Lid Raad van Toezicht met het profiel Wonen - Bouwen - Ruimtelijke ordening

Gezien de kennisspreiding binnen de Raad van Toezicht wordt gezocht naar een kandidaat die vanuit de praktijk eindverantwoordelijke ervaring heeft of eindverantwoordelijke werkzaamheden verricht op het gebied van de woningmarkt in brede zin. Deze werkzaamheden kunnen op verschillende maatschappelijke terreinen hebben plaatsgevonden, bijvoorbeeld bij de overheid, gebieds-ontwikkeling, het bedrijfsleven of de wetenschap.

De kandidaat is bekend met de relevante thema’s op het niveau van de individuele woningbezitter, zoals verduurzaming van de eigen woning, langer thuis wonen en startersproblematiek.

De ambitie op landelijk niveau om zo veel mogelijk huizen te gaan bouwen, zal zich vertalen in discussies over de uitdagingen en knelpunten op het vlak van ruimtelijke ordening. Veel aspecten komen daarbij kijken, zoals wel of niet bouwen in het groen, stikstofproblematiek, grondexploitatie, water- en natuurbeheer, infrastructuur, bereikbaarheid, enzovoort.

Het is voor de nieuwe toezichthouder een vereiste dat die wat dit betreft ‘het grote plaatje’ ziet en op de hoogte is van trends en ontwikkelingen rondom de met elkaar verweven dossiers wonen-bouwen-ruimtelijke ordening.

Omdat Vereniging Eigen Huis als belangenbehartiger opereert in een complex krachtenveld van partijen die betrokken zijn bij woningbouw, is het van belang dat hij/zij die wereld goed kent en weet hoe daar de hazen lopen. Dit vraagt onder andere om inzicht in hoe de drie bestuurslagen (Rijk, provincie, gemeente) zich tot elkaar verhouden.

Persoonlijke eigenschappen

  • Rolvaste toezichthouder, die het belang van de vereniging en haar leden sterk voor ogen houdt;Professioneel klankbord voor de directie;
  • Constructieve en verbindende communicatiestijl;
  • Helikopterview en een hoog abstractieniveau;
  • Snel doorzien van complexe vraagstukken/besluitvormingsprocessen;
  • Kritische distantie en gericht op hoofdlijnen;
  • Duidelijke, onafhankelijke inbreng vanuit expertise;
  • Voldoende tijd beschikbaar voor het uitvoeren van deze taken;
  • Goed inlevingsvermogen en relativerend;
  • Combinatie van innovatief denken en zakelijk realisme;
  • Affiniteit met verenigingsdynamiek en de functie van een consumentenorganisatie.

De huidige raad bestaat uit ervaren toezichthouders. Dat biedt de ruimte voor een nieuwe collega die de ambitie heeft om voor het eerst een toezichthoudende positie in te nemen.

Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Profiel downloaden'.

Status
Positie vervuld
Reageren tot
Profiel
Wonen
Bouwen
Ruimtelijke ordening