Lid Raad van Toezicht

Lid Raad van Toezicht

Vereniging Eigen Huis

Voor de Raad van Toezicht van Vereniging Eigen Huis wordt gezocht naar een toezichthouder die vanuit de praktijk ‘het grote plaatje’ ziet en eindverantwoordelijke ervaring heeft op het gebied van de woningmarkt in brede zin. Dit kan zijn op verschillende maatschappelijke terreinen zoals bijvoorbeeld bij de overheid, gebiedsontwikkeling, het bedrijfsleven of de wetenschap. De kandidaat heeft kennis op het gebied van trends en ontwikkelingen van de dossiers wonen-bouwen-ruimtelijke ordening op het niveau van het rijk, de provinciën en/of de gemeenten. Tegelijkertijd kan deze persoon zich inleven in de behoeften van de leden: de individuele woningbezitters en -zoekers en de beide werelden met elkaar verbinden. De vereniging kijkt uit naar een toezichthouder die wil bijdragen aan grote maatschappelijke vraagstukken en aan de vereniging en haar leden. Gezien de samenstelling van de raad is er ook ruimte voor een jongere toezichthouder om in te stappen.

Vereniging Eigen Huis is de grootste consumentenorganisatie voor huidige en toekomstige eigenwoningbezitters met ruim 800.000 leden. Naast collectieve belangenbehartiging biedt de vereniging haar leden een groot aantal producten en diensten. De vereniging is voor haar leden een belangrijke raadgever en zij maken er veelvuldig gebruik van.

Profiel Lid Raad van Toezicht

Van een lid van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat hij/zij:

  • begrip heeft voor de maatschappelijke positie van Vereniging Eigen Huis en haar leden;
  • in staat is om zowel vanuit een zeker abstractieniveau als in concreto de belangen van de leden van de vereniging en relevante ontwikkelingen rondom het eigenwoningbezit te onderkennen;
  • met gevoel voor rolvastheid een goede balans weet te vinden tussen toezichthouden, adviseren en inspireren;
  • bijdraagt aan een het goed functioneren van de Raad van Toezicht als geheel en als orgaan jegens de Ledenraad;
  • mede zorg draagt voor adequate informatie-uitwisseling binnen en tussen de Raad van Toezicht, de directie en de Ledenraad.

Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Functieprofiel downloaden'.

Status
In behandeling
Reageren tot
Profiel
expertise Wonen
Locatie
Amersfoort