Lid Raad van Commissarissen

Lid Raad van Commissarissen

Baker Tilly

Baker Tilly is een landelijke accountants- en (belasting)adviesorganisatie. Circa 830 professionals delen dagelijks hun eigen wijsheid met onze klanten, vanuit 5 regio’s (PVE’s) en 13 vestigingen in Nederland. Wij focussen ons op een brede groep van organisaties, zowel profit als non-profit en helpen hen vandaag met de uitdagingen van morgen.

Baker Tilly De Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen geeft invulling aan de wettelijke en statutaire taken. In dat licht houdt de RvC toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen. De RvC voorziet de RvB gevraagd en ongevraagd van advies en vult de werkgeversrol van de RvB in.

De Raad van Commissarissen (RvC) bestaat uit ten minste drie commissarissen. Benoembaar tot commissaris zijn slechts natuurlijke personen die niet reeds op een andere manier aan Baker Tilly gelieerd zijn (en derhalve dan ook niet voldoen aan de “afhankelijkheidscriteria” uit de statuten).

De samenstelling van de RvC zal zodanig zijn dat de combinatie van ervaring, deskundigheid, waaronder vereiste deskundigheid op het gebied van kwaliteit en publiek belang, professioneel gedrag, diversiteit en onafhankelijkheid van zijn leden, met een kritische instelling, de RvC het best in staat stelt zijn diverse verplichtingen jegens Baker Tilly en de bij Baker Tilly betrokkenen (waaronder de aandeelhouders en de werknemers) te voldoen, in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving.

Specifiek profiel nieuw lid Raad van Commissarissen

De kandidaat is deskundig op het terrein van compliance en governance, heeft daarnaast kennis en ervaring met het managen van of toezicht houden op “professional service firma’s”, waarbij fiscale adviesbureaus een pre is en heeft ervaring met de organisatieverandering als gevolg van het realiseren van ambitieuze groeiscenario’s. Voorts is de kandidaat op de hoogte van de vaktechnische aspecten en de uitgangspunten voor borging van de kwaliteit van de organisatie binnen het gekozen governance-model.

Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Profiel downloaden'.

Status
Positie vervuld
Reageren tot
Profiel
Focus op Kwaliteit en Governance
Locatie
Rotterdam