Lid Raad van Commissarissen

Lid Raad van Commissarissen

Cyclus N.V.

Cyclus N.V. handelt onder de bedrijfsnaam Cyclus en is de betrokken partner voor gemeenten en bedrijven in de regio´s Midden-Holland en Rijnstreek op het gebied van afvalbeheer, gladheidsbestrijding en reiniging. Voor de inwoners in deze gemeenten levert Cyclus een bijdrage aan een goed en veilig leefmilieu in de regio. De inspanningen bestaan uit de uitvoering van taken op het gebied van afvalbeheer en inzameling en het geven van proactief advies over regionaal en lokaal afvalbeheer en beleid. Voor een aantal gemeenten voert Cyclus daarnaast reinigingstaken en gladheidsbestrijding uit. Cyclus is een overheids-N.V. en telt ongeveer 250 medewerkers.

Algemeen profiel van een lid van de Raad van Commissarissen

 • Een goed beeld hebben van de identiteit en het beleid van Cyclus en bijdragen aan het realiseren en uitdragen daarvan.
 • Een duidelijk oordeel vormen over het functioneren van (de directeur van) Cyclus.
 • Beschikken over relevante ervaring op het gebied van opereren in het publieke domein.
 • Beschikken over relevante financieel-economische ervaring met name gericht op bedrijfsvoering en efficiency.
 • Beschikken over relevant inzicht om diverse belangen integraal af te wegen, hierover een oordeel te vormen en constructief te debatteren.
 • Een visie hebben op duurzaamheid.

Specifiek profiel van het nieuwe lid Raad van Commissarissen op voordracht van de Ondernemingsraad

 • Relevante ervaring als toezichthouder, bij voorkeur op voordracht van de Ondernemingsraad.
 • Ervaring met governance-codes.
 • Ervaring met medezeggenschap.
 • Ervaring met arbeid en organisatievraagstukken.
 • Affiniteit met de zogenaamd zachtere aspecten van de bedrijfsvoering.
 • Ervaring in de afvalbranche en/of de logistieke branche strekt tot aanbeveling.

De Raad van Commissarissen streeft in zijn samenstelling naar een afspiegeling van de maatschappij. Gezien de huidige samenstelling van de Raad gaat daarom bij gelijke geschiktheid de sterkte voorkeur uit naar een vrouwelijke kandidaat.

Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Functieprofiel downloaden'.

Status
In behandeling
Reageren tot
Locatie
Moordrecht