Lid Raad van Commissarissen

Lid Raad van Commissarissen

JGZ Zuid-Holland West

De stichting JGZ Zuid-Holland West biedt jeugdgezondheidszorg aan kinderen en jongeren van 0-18 jaar in de gemeenten Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer. Deze gemeenten zijn ervoor verantwoordelijk dat het Basispakket Jeugdgezondheidszorg actief wordt aangeboden aan alle kinderen en jongeren tot 18 jaar. In Nederland wordt de preventieve gezondheidszorg meestal uitgevoerd door de GGD. In onze regio is het uniek geregeld; wij werken op basis van een overeenkomst met de acht gemeenten in onze regio. In dit 'convenant' zijn de samenwerkingsafspraken en de resultaatdoelen vastgelegd. Recentelijk werd een nieuw convenant voor de komende zes jaar afgesloten. Met 270 medewerkers in 22 teams voert JGZ Zuid-Holland West de jeugdgezondheidszorg in onze regio uit.

Algemeen profiel van een lid van de Raad van Commissarissen

 • Affiniteit met de doelstelling en zorgfunctie van JGZ Zuid-Holland West;
 • Algemeen bestuurlijke kwaliteiten en ervaring om adequaat te kunnen omgaan met de complexiteit van de organisatie en om strategisch integrale afwegingen te kunnen maken;
 • Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • Het vermogen en de attitude om de Raad van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan;
 • Het vermogen om het beleid van JGZ Zuid-Holland West en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen;
 • Het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als JGZ Zuid-Holland West stellen;
 • Het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de Bestuurder voorgelegde aangelegenheden;
 • Voldoende beschikbaarheid qua tijd en de gelegenheid om (in)formeel samen te komen/te overleggen;
 • Kennis van de ontwikkelingen in de zorg en met name de jeugdgezondheidszorg in het algemeen en de zorgfunctie van JGZ Zuid-Holland West in het bijzonder;
 • Het onderschrijven van de Governancecode Zorg.

Specifiek profiel lid Raad van Commissarissen met kennis van Kwaliteitszorg

 • Kennis en deskundigheid op het gebied van zorgkwaliteit en -innovatie.
 • Kennis van veiligheidsmanagement, kwaliteitsmanagement en risicomanagement en achterliggende vraagstukken.
 • Ervaring uit een bestuurlijke of toezichthoudende rol binnen een zorginstelling en beschikking over een relevant regionaal netwerk, dat niet conflicteert met de onafhankelijke positie als toezichthouder.

Naast een Lid RvC met kennis van Kwaliteitszorg wordt ook een Lid RvC gezocht met kennis van Financiën. Gezien de samenstelling van de RvC wordt, bij gebleken geschiktheid bij één van de vacatures, de voorkeur gegeven aan een jongere kandidaat.

Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop ‘Functieprofiel downloaden’.

Status
Positie vervuld
Reageren tot
Profiel
met kennis van Kwaliteitszorg
Locatie
Zoetermeer