Lid Raad van Commissarissen

Lid Raad van Commissarissen

Lindeboom Bierbrouwerij B.V.

Lindeboom Bierbrouwerij B.V. (hun website) is opgericht in 1870 en gevestigd in Neer (Midden-Limburg). De familietraditie van deze Limburgse bierbrouwerij begon in 1870 toen Willem Geenen naast de oude linde, die geplant is door een van de voorvaderen Geenen, een kleine brouwerij oprichtte.

Nu, ruim 150 jaar later, met inmiddels de vijfde generatie aan het roer, is Lindeboom een van de weinige volledig onafhankelijke familiebrouwerijen van Nederland. Lindeboom brouwt nog steeds vol trots het bier voor de mensen in de regio én daarbuiten. De rijke familietraditie, de beste ingrediënten voor het product en de liefde voor het brouwen is te proeven in ieder glas Lindeboom!

De Raad van Commissarissen (RvC) heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de Directie en de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen.

Bestuurders en commissarissen worden benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA).

Profielschets vacature Lindeboom lid Raad van Commissarissen

Voor de vacature wordt gezocht naar kandidaten met een bedrijfskundig juridische achtergrond, aangevuld met affiniteit en kennis van Environmental, Social and Governance (ESG)-criteria. Tevens strekt affiniteit en zo mogelijk kennis van vraagstukken voor HR en Organisatie tot aanbeveling.

De volgende tien criteria spelen een rol bij de selectie van kandidaten voor deze rol van lid van de RvC:

  1. Ervaring in bedrijfskundig-juridische aspecten, bij voorkeur in grotere ondernemingen;
  2. Affiniteit en kennis van Environmental, Social and Governance (ESG)-criteria;
  3. Affiniteit en zo mogelijk kennis van vraagstukken op het vlak van HR en organisatie;
  4. Combineren van strategisch en analytisch commercieel denken met de hands-on implementatie van de strategie in de organisatie;
  5. Creatief en proactief om zo een inspirerend klankbord te zijn voor de Algemeen Directeur;
  6. Beschikbaar zijn voor een termijn van tweemaal vier jaar met voldoende bereikbaarheid en beschikbaarheid voor tussentijdse besprekingen en bijeenkomsten;
  7. Oog en waardering voor de dynamiek van het ondernemerschap en het familiebedrijf;
  8. Aantoonbaar leiderschap en rolzuiverheid bij de relaties tussen aandeelhouder, RvC en Directie;
  9. Bij voorkeur (nog) actief (met netwerk) in het bedrijfsleven;
  10. Affiniteit met de bijzondere, culturele kenmerken van Limburg en Brabant is geen eis, maar strekt wel tot aanbeveling. 

Ervaring met toezichthoudende functies is voor deze vacature niet vereist.

Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Functieprofiel downloaden'.

Status
Open
Reageren tot
Profiel
Bedrijfskundig juridische achtergrond, bij voorkeur met affiniteit/kennis van Environmental, Social and Governance, ESG-criteria
Locatie
Neer - Limburg