Lid Raad van Commissarissen

Lid Raad van Commissarissen

Mosadex Holding B.V.

Mosadex biedt dagelijks optimale zorg en diensten aan meer dan 800 zelfstandige apotheken waarvan 500 Service Apotheken, 250 zorginstellingen, ruim 300 drogisterijen en meer dan 11 miljoen (zorg-)consumenten in Nederland. Door de juiste mix van kennis, ervaring en samenwerking zijn wij uw gids bij het leveren van preventieve, veilige en effectieve (farmaceutische) zorg.

Coöperatieve Mosadex U.A. is een van de grotere coöperaties in Nederland en heeft ruim 300 leden en meer dan 30 jaar ervaring met coöperatief ondernemerschap in de farmacie. Sinds 2017 volgt het bedrijf het structuurregime.

De leden van Coöperatieve Mosadex U.A. zijn gezamenlijk eigenaar van de coöperatie en betrokken bij de dienstverlening. Leden kiezen overeenkomstig de statuten een bestuur. Mosadex Groep en haar dochterondernemingen zijn verantwoordelijk voor het leveren van geneesmiddelen, hulpmiddelen en andere producten en diensten, primair aan de openbare zelfstandige apotheek, waarvan de eigenaar als lid kan optreden. Gezamenlijk hebben de leden en afnemers baat bij een krachtige onderneming.

Mosadex Lid Raad van Commissarissen

Doordat één van de externe commissarissen, Wim Ruijgrok, het einde van zijn tweede termijn gaat bereiken en niet meer kan worden herbenoemd, ontstaat een vacature voor een externe commissaris.
Naast het algemene profiel dat geldt voor de commissarissen van Mosadex (zie de profielschets via de knop 'Functieprofiel downloaden') is het wenselijk voor de vacature van deze externe commissaris iemand te zoeken die:

  • Ruime ervaring heeft als commissaris/toezichthouder.
  • Ruime bestuurlijke ervaring heeft, en deskundig is op het gebied van governance.
  • Bekend is met de bestuurlijke inrichting en politieke verhoudingen in Nederland.
  • Deskundig is op HRM gebied, en ervaring heeft met grote veranderingsprocessen.
  • Gewend is aan de omgang met medezeggenschaporganen.
  • Bekend is met wervingstrajecten en beloningssystemen voor (top)bestuurders.
  • In staat is het voorzitterschap van een renumeratie- en benoemingscommissie te vervullen.
  • Empathie kan combineren met besluitvaardigheid.

Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Functieprofiel downloaden'.

Status
Positie vervuld
Reageren tot
Locatie
's-Hertogenbosch