Lid Raad van Commissarissen o.v.v. OR

Lid Raad van Commissarissen o.v.v. OR

Oost NL

Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Nederland N.V. (Oost NL) is de ontwikkelingsmaatschappij van Oost-Nederland. In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en de provincies Overijssel en Gelderland versterkt zij de regionale economie. Dit doet ze onder andere door met publiek geld te investeren in innovatie en duurzaam ondernemerschap in Oost-Nederland met directe investeringen en via investeringen in marktfondsen.

Oost NL Lid Raad van Commissarissen met profiel HR & Organisatieontwikkeling

Gezien de huidige samenstelling van de Raad van Commissarissen gaat de voorkeur uit naar een vrouwelijke kandidaat, bij gelijke geschiktheid van kandidaten. Voor de vacature heeft de Ondernemingsraad (OR) van Oost NL een bindend voordrachtsrecht.

Naast de hierboven genoemde algemene kenmerken van leden van de Raad van Commissarissen is het voor geïnteresseerde kandidaten van belang dat zij –

  • beschikken over deskundigheid en ervaring op het gebied van organisatievraagstukken vanuit het perspectief van Human Resources Development en organisatiebeleid;
  • op de hoogte zijn van en ervaring hebben met actuele ontwikkelingen op het gebied van HRD, zoals de mogelijke toepassingen van technologie in dit veld, het data-gedreven sturing geven aan het strategisch HRD beleid zowel aan de harde (bijv. verloop, verzuim, groei) als zachte kant (bijv. competenties, cultuur, gedrag).
  • inzicht en affiniteit hebben met cultuur- en organisatieontwikkeling;
  • in staat zijn te beoordelen op welke wijze bedrijfsstrategie en de daaruit voortvloeiende bedrijfsdoelstellingen efficiënt en effectief naar de verschillende organisatieonderdelen kunnen worden vertaald. In concreto voor deze rol de beoordeling van de vertaling van de bedrijfsstrategie naar de benodigde strategie voor personeels- en organisatie ontwikkeling;
  • werkervaring hebben in organisaties met professionals;
  • een professionele sparringpartner voor de manager HRD & Organisatieontwikkeling en de vertrouwenspersoon kunnen zijn;
  • beschikken over tact en inlevingsvermogen om als lid van de Raad van Commissarissen de verbinding met de organisatie vorm en gestalte te geven;
  • affiniteit en zo mogelijk binding hebben met de regio waarop Oost NL zich richt;
  • bij voorkeur ervaring hebben in een organisatie die een snelle groei doormaakt.

Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Functieprofiel downloaden'.

Status
Positie vervuld
Reageren tot
Profiel
HR & Organisatieontwikkeling
Locatie
Apeldoorn