Lid RvT en voorzitter remuneratiecommissie

Lid RvT en voorzitter remuneratiecommissie

Viva! Zorggroep

Stichting ViVa! Zorggroep is een grote zorgaanbieder met veel cliënten en groot regionaal bereik. Zij bieden zorg aan mensen van alle leeftijden in 17 verschillende locaties met ruim 1.400 plekken. ViVa! Zorggroep biedt zorg thuis aan ongeveer 5.400 mensen. ViVa! Zorggroep biedt preventie, mantelzorg- en vrijwilligersondersteuning, huishoudelijke zorg, dagbesteding, maaltijdvoorziening, verzorging en verpleging, behandeling, tijdelijk of periodiek verblijf en wonen in de regio Midden- en Zuid-Kennemerland.

Lid Raad van Toezicht, tevens voorzitter remuneratiecommissie, met profiel HR en zorginnovatie

Dit lid RvT is beoogd voorzitter van de Remuneratiecommissie, de benoeming van dit lid geschiedt op voordracht van de Centrale Cliëntenraad. De CCR participeert derhalve in het wervingstraject.
Het lid op voordracht van de CCR vertegenwoordigt mede de RvT in de vergaderingen met de CCR waarin participatie van de RvT aan de orde is.

Voor deze functie wordt gedacht aan de volgende achtergrond:

 • Heeft een relevante bestuurlijke achtergrond;
 • Heeft bij voorkeur toezichtervaring in een gelijksoortige rol;
 • Heeft een connectie met de cliënten in de zorg en onderschrijft de doelstelling en de activiteiten van de CCR;
 • Heeft werkgeversexpertise en is bekend met management development;
 • Kennis van en/of ervaring met de zorg dan wel bereidheid zich daarin te verdiepen c.q. bij te scholen;
 • Heeft begrip voor (zorginhoudelijke) uitdagingen waar de organisatie voor staat;
 • Is bereid en in staat om mee te denken met veranderingen in de sector en in de organisatie;
 • Is in staat de brede context van de zorg te doorgronden;
 • Kan soepel schakelen met de Raad van Bestuur uit hoofde van die rol.

Voor beide vacatures geldt:

 • Binding en/of ervaring met de regio is een pre;
 • Bij de selectie wordt aandacht geschonken aan de diversiteit van de Raad van Toezicht.

 

Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Profiel downloaden'.

Status
Positie vervuld
Reageren tot
Profiel
Toezicht
Locatie
Velsen-Noord