Lid Raad van Toezicht

Lid Raad van Toezicht

Hogeschool van Amsterdam

De Hogeschool van Amsterdam (HvA) is een kennisinstelling die met een breed aanbod van beroepsonderwijs een grote variëteit aan studenten opleidt. Zij kunnen hun talenten maximaal ontplooien om zo zelfstandig en op een hoog niveau hun professie uit te kunnen oefenen. Door de koppeling van onderwijs en praktijkgericht onderzoek draagt de HvA bij aan de vernieuwing van de beroepspraktijk en de samenleving in en om een internationaal georiënteerde Metropoolregio Amsterdam. Voldoen aan de grootstedelijke, brede en emancipatoire functie gaat hand in hand met onbetwist eindniveau van Associate Degree, Bachelor- en Masteropleidingen.

Lid RvT Hogeschool van Amsterdam met profiel/expertise strategisch HRM

Met het oog op de huidige samenstelling, scope en activiteiten van de RvT is besloten de RvT uit te breiden met een extra lid. Daarom zoekt de RvT naar een beoogd voorzitter Governance- en Remuneratiecommissie met als aandachtgebied strategisch HRM beleid.

De voorzitter Governance- en Remuneratiecommissie heeft state of the art kennis van HRM beleid en ervaring op eindverantwoordelijk, strategisch niveau en is in staat om hier adequaat toezicht op uit te oefenen en om desgevraagd als sparringpartner op te treden voor het CvB. De voorzitter heeft aantoonbare kennis van en ervaring met veranderprocessen die impact hebben op mensen in professionele organisaties en met vraagstukken en beleid ten aanzien van het vergroten van diversiteit en inclusie. Kennis van en ervaring met moderne materiële en immateriële arbeidsvoorwaarden, goed werkgeverschap, leven lang leren, arbeidsmarkt-vraagstukken en kennisdeling zijn een must.

Aanvullende punten voor de selectie zijn als volgt:

  • De RvT streeft in afspiegeling van de HvA naar diversiteit in zijn samenstelling;
  • Kennis van/ervaring met de Amsterdamse netwerken en context is een pre;
  • Kennis van governance, medezeggenschap en privacy-wetgeving is een pre;
  • Gezocht wordt naar ‘nieuwe stijl’ toezichthouders;
  • Ervaring als toezichthouder/commissaris is een pre.

Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Functieprofiel downloaden'.

 

Status
Positie vervuld
Reageren tot
Profiel
Profiel/expertise strategisch HRM
Locatie
Amsterdam