Lid Raad van Toezicht

Lid Raad van Toezicht

Nederlandse Reisopera

De Nederlandse Reisopera heeft er de afgelopen jaren voor gekozen een ambitieuze operaprogrammering neer te zetten. Daarin is de Reisopera zeer succesvol, getuige de vele positieve reacties van publiek en pers, toenemende bezoekersaantallen en inkomsten. De kernactiviteit vormt het bieden van minimaal drie hoogwaardige operaproducties per jaar, verspreid door het hele land.

Naast de drie grote jaarlijkse producties, bewandelt de Reisopera nieuwe wegen om een meer divers publiek te bereiken. Het gezelschap experimenteert met vormgeving en nieuwe technologie, introduceert een talentontwikkelingstraject voor jonge operamakers (dat leidde o.a. tot de succesvolle productie Jevgeni Onjegin), heeft het Reisopera Kinderkoor opgericht en breidt zijn educatie- en participatieactiviteiten verder uit. In de komende jaren gaat de Reisopera hiermee door, geïnspireerd door zijn kernwaarden lef, toekomstgericht en toegankelijk.

De Nederlandse Reisopera heeft een nationale opdracht, is dé springplank voor nationaal operatalent en heeft tegelijkertijd een sterke regionale binding met het oosten van het land.
Bij de landelijke opdracht van de Nederlandse Reisopera, het bevorderen en het beleven van opera in heel Nederland, moet sprake zijn van een zo groot mogelijke, doch geconcentreerde spreiding van voorstellingen in combinatie met voor de producties geschikte podia.

Lid Raad van Toezicht met financieel profiel:

  • Affiniteit met de cultuursector en opera in het bijzonder.
  • Het kunnen monitoren van het financiële verslagleggingsproces.
  • Monitoren van de doeltreffendheid van de interne beheerssystemen.
  • Monitoren van de wettelijke controle van de jaarrekening, toezicht houden op de naleving van relevante wet-en-regelgeving en het toezicht op de werking van gedragscodes.
  • Goed kunnen onderhouden van de jaarlijkse contacten met de externe accountant.

Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Functieprofiel downloaden'.

Status
Positie vervuld
Reageren tot
Profiel
Financieel profiel
Locatie
Enschede