Lid Raad van Toezicht

Lid Raad van Toezicht

Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, SVn

SVn bestaat 25 jaar. In deze periode heeft het bedrijf zich ontwikkeld tot een maatschappelijk betrokken uitvoerings-, advies- en fondsmanagementorganisatie. De rode draad is dat het bedrijf financieringen verstrekt waar stimulering vanuit de overheid gewenst is en waar investeringen, publiek en privaat, maatschappelijke impact hebben. SVn werkt aan maatschappelijke opgaven en is daar waar commerciële geldverstrekkers geen of onvoldoende financieringsoplossingen bieden. Het bedrijf is daarmee een belangrijke partij ‘middenin het front.’ SVn is innovatief én gedegen en betrouwbaar. Met haar maatschappelijke missie ontwikkelt het bedrijf oplossingen om een maatschappelijk gewenste ontwikkeling op gang te brengen, te versnellen of te stimuleren. Zo speelt SVn een rol waar verduurzaming gewenst is, woningen moeten worden verbeterd, gebieden ontwikkeld of waar toegang tot de woningmarkt en financiering voor bepaalde doelgroepen gestimuleerd moet worden.

Met circa 100 fte werkt SVn dagelijks met enthousiasme aan deze maatschappelijke thema’s.
Dit doet het bedrijf samen met haar deelnemers, bijna alle (339) Nederlandse gemeenten en de meeste(9) provincies. Ook de rijksoverheid wordt actief betrokken. In veel gevallen met private funding in fondsen die het bedrijf ontwikkelt en beheert. Verder zijn 23 woningcorporaties samenwerkingspartner. SVn biedt op verzoek van en in samenspraak met deelnemers en partners, financiële arrangementen en instrumenten aan en/of ontwikkelt deze.

SVn lid Raad van Toezicht

In aanvulling op de profielkenmerken van de RvT (zie de profielschets via de knop 'Functieprofiel downloaden') gelden de navolgende specifieke eisen.

Ervaren openbaar bestuurder met een profiel als volgt:

  • een generalist met strategische focus;
  • beschikkend over een sterk (landelijk/politiek) netwerk wat relevant is voor SVn;
  • bevlogenheid met en aantoonbare kennis van de maatschappelijke terreinen van SVn, zoals volkshuisvesting en wonen en/of duurzaamheid;
  • kennis van governance, compliance, bedrijfsintegriteit;
  • kennis van relevante wet- en regelgeving, waaronder de Wet Financieel Toezicht;
  • bekend met het door AFM uitgevoerde wettelijke toezicht of financiële instellingen;
  • juridische kennis en ervaring zijn een pré;
  • bereidheid tot vice voorzitterschap RvT en voorzitterschap Remuneratiecommissie.

Gezien de huidige samenstelling van de RvT gaat de voorkeur uit naar een vrouw.

Bij de uiteindelijke keuze zal uiteraard ook meespelen dat de kandidaat qua persoonlijkheid en stijl goed in het team past. Bovendien dient deze tijd en energie beschikbaar te hebben om de taak met plezier en naar behoren te vervullen.

De te benoemen toezichthouder zal zich na benoeming moeten verdiepen in SVn. Hieraan zal in een introductieprogramma specifieke aandacht worden gegeven, eventueel reeds vooruitlopend op het eventuele toetsingsgesprek met AFM.

Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Functieprofiel downloaden'.

Status
Positie vervuld
Reageren tot
Locatie
Amersfoort