Lid Investeringscommissie

Lid Investeringscommissie

Limburg Startup Capital Fonds BV van NV LIOF

LIOF gaat per 1 april 2022 met een nieuw Investeringsfonds van start: het Limburg Startup Capital Fonds BV (LSCF) als volledige dochter van NV LIOF (de regionale ontwikkelingsmaatschappij van de provincie Limburg). Bij dit LSCF worden twee deelfondsen ondergebracht: Limburg Vroege Fase Fonds (LVFF) en Seed Fonds Limburg (SFL).

LSCF richt zich op Limburgse ondernemingen die voldoen aan de Europese MKB-definitie en de belangrijkste maatschappelijke transities: energie, circulariteit, gezondheid en digitalisering.

LSCF wordt bestuurd door LIOF, dat ook verantwoordelijk is voor het fondsmanagement. Financiers van de deelfondsen zijn de Provincie Limburg en het

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De aanvragen in het kader van het fonds worden beoordeeld door een nieuw op te richten Investeringscommissie: de IC-LSCF.

Samenstelling Investeringscommissie LIOF

De Investeringscommissie (IC) LSCF bestaat uit tenminste drie en ten hoogste vijf leden, die worden benoemd door de Algemene Vergadering van LSCF met inachtneming van het bindende voordrachtrecht van de provincie Limburg voor een aantal van de zetels.
De Algemene Vergadering van LSCF benoemt de voorzitter en de secretaris van de IC in functie.

Bij de werving van leden van de IC wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling van de zetels, ook in het kader van Diversiteit & Inclusie.

Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop ‘Functieprofiel downloaden’.

Status
Open
Reageren tot
Locatie
Maastricht