Penningmeester Bestuur

Penningmeester Bestuur

Stichting Kronenburg

Basisschool Kronenburgh is een Nederlandse basisschool met een internationale oriëntatie. Leerlingen worden voorbereid op een functioneren binnen de moderne internationale ondernemende samenleving. Vanuit het leerprogramma International Learners wordt invulling gegeven aan dit internationaal georiënteerde basisonderwijs. Onderwijs op een hoger niveau dat ook meer – en hoogbegaafde leerlingen aanspreekt. Het onderwijs is Nederlandstalig, maar Engels is nadrukkelijk de tweede taal.

Basisschool Kronenburgh valt onder Stichting Kronenburgh, daarmee is de stichting een eenpitter. De basisschool voert twee programma’s, te weten:

  • International Learners (regulier onderwijs)
  • Gifted (voltijd onderwijs voor meer- en hoogbegaafde leerlingen)

De stichting heeft bij de basisschool een directeur en een adjunct-directeur. Daarnaast heeft de stichting een bestuur van betrokken vrijwilligers, niet zijnde ouders. Bestuursleden ontvangen een onkostenvergoeding. Het bestuur bestaat nu uit drie personen: een voorzitter, secretaris en toezichthouder. Er is een vacature voor penningmeester. Benoeming, schorsing en ontslag van bestuursleden ligt bij het bestuur van de stichting.

Profiel penningmeester Kronenburgh

De penningmeester van Stichting Kronenburgh maakt deel uit van het uitvoerende deel van het bestuur.

Voor deze functie geldt dat deze bij voorkeur wordt vervuld door iemand die zich hiertoe beroepsmatig of door opleiding de noodzakelijke expertise heeft verworven met een voorkeur en betrokkenheid voor het onderwijs van meer- en hoogbegaafden.

De penningmeester is in staat:

  • op basis van meerjarenbegrotingen strategisch beleid te formuleren;
  • op onafhankelijke en duidelijke wijze zijn medebestuurders te informeren omtrent financiën.

Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop ‘Functieprofiel downloaden’.

Status
Positie vervuld
Reageren tot
Locatie
Rijswijk