Voorzitter Raad van Toezicht

Voorzitter Raad van Toezicht

RAV Haaglanden

RAV Haaglanden (Coöperatie Regionale Ambulance Voorziening Haaglanden u.a.) is opgericht in 2011 met als doel het verlenen van goede ambulancezorg in de regio Haaglanden. Daar hoort zowel de ambulancezorg op straat bij als de triage op de meldkamer. RAV Haaglanden wil graag nauw samenwerken met de ketenpartners in de acute zorg. De patiënt staat hierbij centraal.
RAV Haaglanden wordt gevormd door de drie ambulanceorganisaties in de regio Haaglanden:

  • Ambulancezorg GGD Haaglanden
  • Ambulancezorg Witte Kruis
  • Ambulancezorg Zoetermeer

Profiel voorzitter Raad van Toezicht

Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied (acute) zorg en tevens Voorzitter Raad van Toezicht

Vereisten:

  • kennis en ervaring in de (acute) zorg. Het lid van de Raad van Toezicht met aandachtgebied (acute)zorg is tevens voorzitter van de Raad van Toezicht en wordt in functie benoemd. Van de voorzitter van de Raad van Toezicht worden de onderstaande specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht;
  • het vermogen te hebben om verbindend op te treden en consensus te bereiken, te beschikken over uitstekende luistervaardigheid, integriteit en het vermogen om eventueel via uitgestelde oordeelsvorming tot besluitvorming te komen en om aldus de voorzittersfunctie in de Raad van Toezicht te vervullen;
  • toegankelijk/benaderbaar te zijn, een prettige gesprekspartner te zijn voor Bestuur en Leden, evenals voor de rest van de organisatie;
  • over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taken en functie van de Raad van Toezicht en het Bestuur, en bovendien te beschikken over de vaardigheid van het leiden van vergaderingen;
  • over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat hij zo nodig extern een rol in het belang van RAV Haaglanden kan vervullen;
  • de voorzitter leidt de vergaderingen van de Raad van Toezicht en is voor het Bestuur en eventueel andere betrokkenen het eerst aanspreekbare lid van de Raad van Toezicht. Indien de Raad van Toezicht naar buiten treedt geschiedt dit in de regel bij monde van de voorzitter.

Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Functieprofiel downloaden'.

Status
In behandeling
Reageren tot
Profiel
met aandachtsgebied acute zorg
Locatie
Den Haag
Functieprofiel downloaden