Penningmeester Bestuur

Penningmeester Bestuur

Dinamo Fonds

Stichting Dinamo Fonds

Stichting Dinamo Fonds is op 31 december 1991 opgericht door de heer Donald E. van Raalte, onder het motto: “Verbeter de wereld en begin bij jezelf.” Het Dinamo Fonds zet zich mede daarom daadkrachtig in voor herstel van de biodiversiteit van onze leefomgeving. Om dit te bewerkstelligen, levert het Dinamo Fonds een substantiële bijdrage aan projecten die vallen binnen de doelstelling. De projecten moeten in de opzet over een natuur-inclusieve aanpak beschikken die direct of indirect bijdragen aan het herstel van de biodiversiteit. Door meer natuur inclusieve projecten te stimuleren, kan de natuur duurzamer in onze leefomgeving worden verbonden en kan de onderlinge samenhang tussen dierenwelzijn, natuur & landschap en monumenten worden versterkt.

Profiel Penningmeester Bestuur

Gezocht wordt naar een kandidaat met het volgende profiel:

  • Bestuurlijke ervaring, als penningmeester c.q. financieel expert/bestuurder;
  • Affiniteit met de doelstelling van het Fonds;
  • Kennis en expertise op het terrein van vermogensbeheer/beleggingen en financiën/fiscaliteit;
  • Zich graag willen verdiepen in de ontwikkelingen en het werkterrein van het Fonds en mede op basis hiervan verder invulling geven aan de visie en de strategie van het Fonds;
  • Zich willen inspannen om de naamsbekendheid en reputatie van het Fonds te versterken en te verbeteren;
  • Een hbo- of academisch opleidingsniveau.

De kandidaat beschikt bij voorkeur over de competenties:

  • Zorgvuldig;
  • Collegiale houding;
  • Innovatief;
  • Ontspannen en zakelijke wijze van communiceren.

Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Functieprofiel downloaden'.

Status
In behandeling
Reageren tot
Locatie
Den Haag