Voorzitter Raad van Commissarissen

Voorzitter Raad van Commissarissen

Topfonds Gelderland

Topfonds Gelderland is een revolverend investeringsfonds van de provincie Gelderland, beheerd door fondsmanager Oost NL, de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij van Oost Nederland. Vanuit Topfonds Gelderland en haar dochterfondsen investeert Oost NL met geld van de provincie in innovatie gericht op maatschappelijke uitdagingen waarbij tevens een direct economisch effect ontstaat voor de regio.

Topfonds Gelderland Profiel Voorzitter Raad van Commissarissen

Naast de algemene profielschetsen beschikt de voorzitter met name over ervaring met en begrip voor de fijngevoeligheid van openbaar bestuur.

Van de nieuwe voorzitter kan verder worden gezegd dat hij/zij:

  • Communicatief vaardig en een goed gespreksleider is;
  • Streeft naar evenwicht die ieders persoon en inbreng recht doet;
  • Besluitvaardig is en concluderend en correct kan samenvatten;
  • Aandacht heeft voor procedures en governance.

De voorzitter beschikt tevens over zodanige eigenschappen dat hij/zij leiding kan geven aan de Raad van Commissarissen en de Algemene Vergadering en Vergadering van Prioriteitsaandeelhouders van het bedrijf.

Daarnaast is hij/zij in staat een inspirerende coachende rol te vervullen in de relatie met de directie. Tevens is de voorzitter in staat – indien gewenst – een intermediaire rol te vervullen tussen Topfonds Gelderland en haar aandeelhouders.

Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Functieprofiel downloaden'.

Status
Positie vervuld
Reageren tot
Locatie
Apeldoorn