Voorzitter Bestuur

Voorzitter Bestuur

Glastuinbouw Nederland

Glastuinbouw Nederland is dé ondernemersorganisatie van de glastuinbouw en vertegenwoordigt ruim 70% van het totale glastuinbouwareaal in Nederland. De glastuinbouw is een innovatieve sector. Door dit sterke innovatieve vermogen is de Nederlandse glastuinbouw in staat de wereld te voorzien van gezonde en smaakvolle groenten die bijdragen aan de gezondheid en het welbevinden van de samenleving, én te voorzien van kwalitatief hoogwaardige bloemen en planten die bijdragen aan een gezonde levensstijl en geluk. 
Daarnaast zijn kassen op weg gesloten productie-ecosystemen te worden, circulaire kassen. Ook de samenleving profiteert van deze innovaties. Zo werken ondernemers aan alternatieve energie-bronnen, waarmee ook woonhuizen worden verwarmd. De sector zorgt voor droge voeten bij hevige regenval. En ook worden planten weerbaar gemaakt en wordt de waterkringloop gesloten om vervuiling richting sloten te voorkomen.

Voorzitter Bestuur:

Gezocht wordt naar een Voorzitter m/v met de navolgende competenties en ervaring:

 • een natuurlijke autoriteit en een motiverende en stimulerende persoonlijkheid met een ruime algemeen bestuurlijke ervaring en zakelijke houding;
 • een sterke affiniteit met de glastuinbouwsector en haar ondernemerschap, en met een brede blik op maatschappelijke ontwikkelingen;
 • in staat slagvaardig te functioneren in een complexe omgeving en zich daarbij onafhankelijk opstellend met een open en transparante bestuursstijl;
 • een netwerker en lobbyist pur sang die de verbinding weet te maken, die weet wat er leeft en speelt bij aangesloten ondernemers, en de vertaalslag van de belangen van de leden naar beleid weet te maken;
 • het verschil kan maken in politiek Den Haag waarbij op verbindende wijze een eventuele confrontatie niet uit de weg wordt gegaan en indien nodig soms zelfs wordt opgezocht;
 • in staat is om ook op EU-terrein in Brussel de belangen te behartigen;
 • gevoel heeft voor scheiding en balans tussen collectief belang en individueel voordeel voor ondernemers, en in staat om een maatschappelijk belang te vertalen in lange termijn acties voor de sector;
 • op ontwikkelingen anticipeert en de belangen van Glastuinbouw Nederland en de leden in andere samenwerkingsverbanden, zowel regionaal als landelijk, effectief en met resultaat behartigt;
 • politieke en bestuurlijke prioriteiten herkent en hierop inspeelt door positionering van Glastuinbouw Nederland en haar ambities en activiteiten;
 • een gedreven belangenbehartiger, beschikkend over goede sociale vaardigheden en een krachtig overlegpartner en communicator (ook via sociale media);
 • over een breed (bestuurlijk) netwerk beschikt in de politiek en bij stakeholders op landelijk niveau.

Belangrijk uitgangspunt is dat capaciteiten belangrijker zijn dan afkomst. Het behoeft dan ook geen (ex)bedrijfsgenoot te zijn. Sterke affiniteit met de sector moet wel aanwezig zijn.

De functie is voor 4 dagen per week met de bereidheid van goede bereikbaarheid op de overige dagen ingeval van dringende zaken.

Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Profiel downloaden'.

Status
Positie vervuld
Reageren tot
Profiel
Voorzitter
Locatie
Zoetermeer
Dick Swaab / Jeannine la Rose, 
Ruben van Swieten / Trude Maas 
+ vele TOPcommissarissen

High Level Toezicht
Voor de ervaren commissaris
placeholder