Voorzitter Bestuur

Voorzitter Bestuur

Koepel Gepensioneerden

Koepel Gepensioneerden is een vrijwilligersorganisatie die de belangen van de aangesloten gepensioneerden en ouderen ondersteunt op een zeer breed gebied: pensioenen, koopkracht, zorg, welzijn, wonen en mobiliteit. Zij doet dat met behulp van onderzoek, communicatie, lobby en advies. Koepel Gepensioneerden heeft daartoe een Algemene Vergadering, een Bestuur en een aantal adviserende commissies. Koepel Gepensioneerden zoekt actief naar samenwerking met andere ouderenorganisaties om haar standpunten een groter draagvlak en een hogere impact te bezorgen. Daarnaast wordt actief gewerkt aan uitbreiding van aangesloten lidorganisaties.

Profiel voorzitter bestuur

Het Bestuur van Koepel Gepensioneerden bestaat uit maximaal zeven leden die als team opereren. De kracht van de organisatie zit in het snel inspelen op voor gepensioneerden actuele onderwerpen in de maatschappij en in de spreiding van de verschillende competenties over de bestuursleden. De voorzitter behoeft niet over alle inhoudelijke competentiegebieden te beschikken. Wel dient de voorzitter er op toe te (doen) zien dat alle competenties gedekt zijn.

De voornaamste taken van de voorzitter zijn hieronder beschreven. Het is aan het bestuur om deze taken te delegeren of anders te verdelen over de bestuursleden. Dit geldt uitdrukkelijk niet voor de taak om als eerste aanspreekpunt voor externe contacten te fungeren (“boegbeeld”): deze taak rust op de schouders van de voorzitter.

Taken voorzitter en vicevoorzitter

  • Ontwikkelen van PR en het Communicatiebeleid.
  • Aanspreekpunt vanuit het Bestuur voor eventuele nieuwe coalitiepartners.
  • Extern woordvoerder voor alle zaken op het gebied van Pensioenen, Koopkracht, Zorg, Welzijn, Wonen en Europese zaken met “de politiek”.
  • Aanspreekpunt voor nieuwe lidorganisaties.
  • Leiden van ALV kan eventueel worden gedelegeerd aan Bestuurslid.
  • Met Bestuur gedeelde verantwoordelijkheid voor informatieoverdracht naar de leden (bv kwartaalberichten).

Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Profiel downloaden'. 

Status
Positie vervuld
Reageren tot
Locatie
Utrecht