Voorzitter Bestuur

Voorzitter Bestuur

De Letselschade Raad

De Letselschade Raad

De Letselschade Raad is het overlegorgaan dat met alle betrokken professionele partijen werkt aan verbetering van het schaderegelingsproces bij letselschade. Gezamenlijk streven zij naar meer harmonie, openheid en respect. Dit alles in het belang van mensen met letselschade en vanuit de gezamenlijke verantwoordelijkheid van een sector met een grote mate van zelfregulering.

DLR is op zoek naar een voorzitter van Bestuur en Platformoverleg met grote bestuurlijke ervaring die een enthousiasmerend leider en gedegen gesprekspartner kan zijn voor professionals, medewerkers en stakeholders. Een verbindende en krachtige persoonlijkheid die voor zijn/haar collega’s in de Raad van Bestuur een stimulerende sparringpartner is en die de verbinding kan maken vanuit de organisatie naar het politiek-bestuurlijke veld.

De functie

De voorzitter van het Bestuur, tevens van het Platformoverleg van DLR, is het gezicht van DLR naar de buitenwereld en heeft onder meer de volgende taken en bevoegdheden:

 • leidt vergaderingen;
 • leidt het Bestuur en het Platformoverleg: neemt initiatieven, coördineert en zorgt dat de bestuurswerkzaamheden en de acties voortvloeiende uit de vergaderingen van het Platformoverleg worden uitgevoerd;
 • vertegenwoordigt DLR bij officiële gelegenheden;
 • houdt toezicht op en zorgt voor de navolging en de opvolging van de Statuten, het Huishoudelijk Reglement, het Strategisch Plan en de besluiten van het Bestuur en het Platformoverleg;
 • stelt samen met het bestuur het beleid op en voert dit beleid uit;
 • signaleert problemen en draagt oplossingen aan, probeert problemen op te lossen en/of belegt deze bij de daarvoor aangewezen persoon in samenwerking met het Bestuur.

Functie-eisen

 • aantoonbare ervaring met het voorzitten van vergaderingen op bestuurlijk niveau, met deelnemers met uiteenlopende belangen en achterbannen;
 • onafhankelijk van partijen (zoals bijvoorbeeld slachtoffers en verzekeraars) binnen de letselschadebranche;
 • bekendheid en/of affiniteit met letselschade;
 • in staat zowel in- als extern de organisatie te vertegenwoordigen en de vastgestelde beleidsvisie uit te dragen;
 • academisch werk- en denkniveau: analytisch vermogen;
 • de voorzitter heeft een effectief en actueel politiek/bestuurlijk netwerk en is bereid en in staat dat netwerk ook te mobiliseren;
 • de directeur is het dagelijkse gezicht van DLR maar indien nodig kan de voorzitter het boegbeeld van DLR naar buiten toe zijn.

Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Functieprofiel downloaden'.

Status
Positie vervuld
Reageren tot