Voorzitter en twee leden Raad van Toezicht

Voorzitter en twee leden Raad van Toezicht

Stichting Braam Kliniek Assen

De Stichting Braam Kliniek Assen is in 1994 opgericht door Edzard Braam. In 2008 is de kliniek overgenomen door Harold Li-Fo-Sjoe en Andres van Goethem. Stichting Braam Kliniek Assen heeft de uitvoering van de zorg uitbesteed aan Braam Kliniek BV. De Braam Kliniek is een door het ministerie van Volksgezondheid erkend Zelfstandig Behandel Centrum (ZBC) en levert verantwoorde, medisch specialistische zorg op het gebied van algemene chirurgie, flebologie en proctologie. Patiënten worden veelal verwezen door de huisarts. De doelgroep omvat met name patiënten die in aanmerking komen voor een behandeling op het gebied van de flebologie en proctologie.

Profiel voorzitter en twee leden Raad van Toezicht

Voor de Raad is er een algemene profielschets met vereisten voor alle leden op het vlak van kwalificaties en competenties, waaronder:

Kwalificaties

 • Heeft toezichthoudende kennis en ervaring;
 • Draagt vanuit een toezichthoudende rol bij aan de strategieontwikkeling van Braam Kliniek;
 • Overziet het werkterrein in Nederland;
 • Heeft een vooruitziende blik en visie op omgeving en maatschappelijk krachtenveld van de zorgsector en in het bijzonder de ZBC’s;

Competenties

 • Bestuurlijk inzicht: kan ingewikkelde materie snel overzien en als klankbord fungeren voor de bestuurders;
 • Helikopterview: onderzoekt/ herkent/ begrijpt de essentiële vraagstukken;
 • Onafhankelijke oordeelsvorming: kan de goede vragen stellen en durft door te vragen. Is in staat in te grijpen als dat nodig is en heeft een ‘rechte rug’ bij moeilijke beslissingen;
 • Visie: heeft een helder beeld van (de veranderende) maatschappelijke, zorginhoudelijke en innovatie in de zorgsector. Houdt goed zicht op risico’s, uitdagingen en vereiste beheersmaatregelen;
 • Innovatief: lateraal, interdisciplinair en vernieuwend denker.

Specifieke Profielschets van deze vacatures

In aanvulling op de algemene vereisten worden voor de drie vacatures de volgende kwalificaties c.q. competenties van belang geacht:

 • Succesvolle ondernemer – bij voorkeur in de (para)medische wereld, dan wel ten minste ervaring met dit type ondernemerschap;
 • Kennis van de medische ontwikkelingen op het terrein van de Braam Kliniek;
 • Financiële expertise in een kleinschalige (zorg)onderneming;
 • Juridische/ governance kennis;
 • Ervaring als mediator strekt tot aanbeveling;
 • Ervaring met Venture capital strekt tot aanbeveling.

Bovengenoemde kwalificaties c.q. competenties worden geacht bij ten minste een van de te benoemen nieuwe RvT-leden aanwezig te zijn. Een onderverdeling van de RvT rollen zou bijvoorbeeld een ondernemer, medicus en een jurist kunnen zijn. 

Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Functieprofiel downloaden'.

Status
Open
Reageren tot
Locatie
Assen