Voorzitter Raad van Commissarissen

Voorzitter Raad van Commissarissen

Woningcorporatie Vidomes

Vidomes is een ondernemende woningcorporatie in de rand van Haaglanden. Vidomes beheert en verhuurt circa 18.000 woningen voor ongeveer 35.000 bewoners in Zoetermeer, Leidschendam Voorburg, Delft en Rijswijk en de Haagse wijk Leidschenveen. Vidomes weet wat hier speelt en betekent als middelgrote speler veel voor deze gemeenten.

Voorzitter Raad van Commissarissen met het profiel Financieel-economisch, strategie en compliance

Kennis en ervaring
De voorzitter beschikt over:

 • Ruime bestuurlijke en toezichtervaring en het vermogen om met natuurlijk gezag de voorzittersfunctie te vervullen;
 • Aantoonbare kennis van c.q. ervaring met besturing van een maatschappelijk georiënteerde, kapitaalintensieve onderneming waaronder maar niet uitsluitend de vastgoed-- en de woningcorporatiesector. Ervaring op het snijvlak van publiek/privaat is een pré;
 • Een financieel-economisch profiel en heeft kennis van, inzicht in en belangstelling voor vraagstukken betreffende de financiële organisatie, de financierbaarheid en de continuïteit van een vastgoedonderneming;
 • Kan de impact doorgronden op de lange termijn van (financieel-)strategische beslissingen;
 • Heeft oog voor het belang, impact en risico’s van digitalisering in organisaties met een hoge frequentie van klantencontact en verwerking van persoonsgegevens;
 • Heeft kennis van en ervaring met het overzien van de belangrijkste belangenafwegingen, (op bestuurlijk niveau) en risicomanagement en compliance;
 • De voorzitter onderschrijft de uitgezette koers en het ondernemingsplan van Vidomes en draagt actief bij aan de realisatie van de koers en de maatschappelijke opgave.

Persoonlijke vaardigheden

 • Visie, deskundigheid en overtuigingskracht om draagvlak te genereren voor beslissingen en is in staat om het collegiaal functioneren van de RvC te stimuleren en te bewaken;
 • Vanuit een natuurlijk gezag boven de partijen staan en een goede balans weten te vinden tussen gepaste distantie, inclusieve oordeels- en besluitvorming en interventie;
 • Vermogen om het groepsproces binnen de RvC goed te leiden, biedt daarbij ruimte aan de inbreng van de individuele RvC-leden en kan hen meenemen naar een besluit;
 • Een samenbindende, betrokken en ontspannen persoonlijkheid, sociaal vaardig en informeel;
 • Communicatief vaardig, team-player van nature en laat de RvC als team functioneren;
 • Heeft oog voor individuele kwaliteiten van de RvC-leden en weet die te benutten;
 • Is analytisch, doortastend en transparant met een zakelijke nuchterheid;
 • Het vermogen en de attitude om als positief-kritisch en constructief klankbord te functioneren voor de RvB en deze met adviezen ter zijde te staan;
 • Persoonlijk en maatschappelijk reflecterend vermogen, is bedachtzaam in haar/zijn oordeel;
 • Is in staat om ook in een crisissituatie het overzicht te behouden, te interveniëren indien nodig en de RvB te ondersteunen waar mogelijk;

Conform de Wet Bestuur en Toezicht mag een bestuurder van een grote rechtspersoon deze functie niet combineren met een voorzitterschap RvC van een grote rechtspersoon.
 

Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Profiel downloaden'.

Status
Positie vervuld
Reageren tot
Profiel
Financieel-economisch
Strategie en compliance
Locatie
Delft