Voorzitter Raad van Commissarissen

Voorzitter Raad van Commissarissen

Zevij-Necomij B.V.

Zevij-Necomij is een inkooporganisatie voor de technische groothandel en de ijzerwarenvakhandel. Het uitgebreide assortiment omvat alle producten op het gebied van bouw, installatie en industrie met o.a. ijzerwaren, gereedschappen, machines en hang- en sluitwerk. Samenvoeging van de activiteiten leidt tot een verbetering van de inkooppositie voor alle aangesloten groothandels, maar ook tot een forse kostenverlaging. 

Profiel voorzitter Raad van Commissarissen

In verband met de beëindiging van de zittingsperiode van de huidige voorzitter van de Raad van Commissarissen zoekt Zevij-Necomij een persoonlijkheid die met gevoel voor humor kritisch-analytisch oordeelsvermogen met onafhankelijk denken en handelen combineert. Voorop staat het gevoel voor waar een coöperatie voor staat gecombineerd met een echte ondernemingsgeest.

De voorzitter moet de persoonlijkheid hebben om waar mogelijk zijn leiderschapstaak in te vullen door het gezag dat hij heeft en niet door de macht die aan zijn functie is verbonden.

De belangrijkste taak van de voorzitter is het smeden van een team uit de individuele leden, die soms zelf ook sterke persoonlijkheden hebben.

Hij of zij:

  • is een goed gespreksleider;
  • heeft ruime bestuurlijke ervaring met aantoonbare leiderschapskwaliteiten;
  • kan omgaan met belangentegenstellingen en is in staat om besluiten tot stand te brengen;
  • is procesbewaker, zorgt dat besluiten ook uitgevoerd worden;
  • heeft gevoel voor procedures en verhoudingen en streeft naar overeenstemming;
  • is motiverend, spreekvaardig en doet recht aan ieders persoon en inbreng;
  • is toekomstgericht, doelgericht en koersvast;
  • heeft inzicht in financiën en juridische aspecten van een onderneming en
  • is in staat om ‘out-of-the-box’ te denken.

De voorzitter vervult een proactieve rol als eerste aanspreekpunt van de Algemeen Directeur op strategisch en organisatorisch vlak en met betrekking tot 'ledenaangelegenheden’. Samen brengt de nieuwe voorzitter de onderneming naar een hoger plan. Door een onafhankelijke en positief-kritische houding ten opzichte van de coöperatieve onderneming, de organisatiedoelstellingen en het Bestuur is de nieuwe voorzitter zowel inspirator als regisseur van het gehele toezichthoudende en verantwoordingsproces. Hij/zij vervult een natuurlijke voortrekkersrol tijdens vergaderingen.

De voorzitter beschikt over ruime ervaring als commissaris en heeft eindverantwoordelijkheid (gehad) in een ondernemende organisatie. Daarnaast heeft hij/zij blijk gegeven over een onafhankelijke mindset te beschikken, waarbij het met name gaat om het vermogen zich niet te laten leiden door emoties en affiniteiten die in de weg staan van een eigen zakelijk oordeel.

Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Profiel downloaden'.

Status
Positie vervuld
Reageren tot
Locatie
Oosterhout