Voorzitter Raad van Toezicht

Voorzitter Raad van Toezicht

Albeda

De organisatie

Albeda is een toonaangevend regionaal opleidingscentrum (ROC) voor educatie en beroepsonderwijs in de regio Rijnmond. Albeda is er voor iedereen in Rotterdam en omgeving voor wie een mbo-opleiding of volwassenenonderwijs een belangrijke stap kan zijn op weg naar werk of een vervolgopleiding. Bij Albeda kunnen studenten kiezen uit circa 120 mbo-opleidingen en kwalificatiemogelijkheden, verdeeld over 27 locaties. Onderwijstrajecten worden samen met bedrijven, instellingen en gemeenten ontwikkeld. Albeda is één van de grootste ROC’s van Nederland.

Algemene eisen aan de leden van de Raad van Toezicht

Van de voorzitter en elk lid van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat hij of zij beschikt over:

 • affiniteit met de maatschappelijke doelstelling van de stichting en het vermogen deze te bewaken;
 • een brede maatschappelijke belangstelling en ervaring, waarvan omgaan met diversiteit een belangrijk aspect vormt;
 • een academisch niveau van denken en functioneren;
 • inzicht in de noodzaak van bedrijfsmatig werken in een non-profit organisatie;
 • gevoel voor een evenwichtige verhouding tussen bestuurders en toezichthouders;
 • het vermogen binnen de raad in teamverband te werken;
 • een relevant netwerk in Rotterdam en omgeving, waaruit de verbondenheid met deze grootstedelijke, industriële en multiculturele regio blijkProfielschets van de voorzitter Raad van Toezicht.

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht

Als nieuwe voorzitter zoekt de Raad van Toezicht een persoon met:

 • ervaring in toezichthoudende functies in het bedrijfsleven en/of maatschappelijke organisaties;
 • aantoonbare affiniteit met het beroepsonderwijs in het algemeen en met de doelgroep die bij Albeda zijn opleiding volgt;
 • gevoel voor de toekomstige ontwikkelingen van het beroepsonderwijs in relatie tot de vraag op de arbeidsmarkt en de veranderingen in de maatschappij;
 • kennis van Rotterdamse netwerken in o.a. het onderwijs en/of het bedrijfsleven en/of besturen van maatschappelijke organisaties;
 • praktische ervaring met organisatorische processen in grote bedrijven of instellingen;
 • voldoende beschikbaarheid om de geïntensiveerde taken van het voorzitterschap van een toezichthoudend orgaan adequaat te kunnen vervullen.

Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Profiel downloaden'.

Status
Positie vervuld
Reageren tot