Voorzitter Raad van Toezicht

Voorzitter Raad van Toezicht

Liliane Fonds & MIVA

De Raad van Toezicht van Liliane Fonds MIVA zoekt een ervaren voorzitter die intrinsiek staat voor de rechten van kinderen met een handicap en een staat van dienst heeft in de wereld van ontwikkelingssamenwerking. Kent de weg in (institutionele) fondsenwerving. Werkt open en verbindend.

Voor deze rol ben je intrinsiek gemotiveerd voor de doelen en werkwijze van het Liliane Fonds en MIVA. Je omarmt de kernwaarden ‘openheid’, ‘verbinding’ en ‘vertrouwen’ en ziet deze als natuurlijke leidraad voor je eigen handelen. Het past je gemakkelijk om de tijd en aandacht te geven die de rol van voorzitter vraagt. Je brengt bestuurlijke rust en ervaring. Met oog voor het belang van de continuïteit en stabiliteit van de organisatie steun je de ingezette koers. Tegelijkertijd toon je je een stimulans voor directeur-bestuurder, de ambities van de organisatie en de RvT.

Je boogt als nieuwe voorzitter op een staat van dienst in de wereld van internationale mensenrechten en ontwikkelingssamenwerking. Je hebt kennis van belangrijke ontwikkelingen en trends binnen het werkveld. Je begrijpt de bredere context waarin het werk voor kinderen met een beperking zich bevindt. Je onderschrijft het belang van samenwerking met verschillende organisaties in de landen en de versterking ervan op lokaal niveau.

Je hebt het vermogen om de adviserende en toezichthoudende rol in teamverband uit te oefenen, een eigen bijdrage te leveren aan de discussie en ook de inbreng van anderen naar waarde te schatten. Dit ondersteund door een gezonde dosis relativeringsvermogen en pragmatisme.

Specifieke Liliane Fonds MIVA profieleisen zijn:

  • Stevige, rolvaste toezichthouder met ervaring als voorzitter en als bestuurder;
  • Een staat van dienst in de wereld van internationale mensenrechten en ontwikkelingssamenwerking;
  • Academisch niveau van denken en functioneren; heeft praktisch inzicht in (strategische) bestuurlijke processen binnen complexe organisaties;
  • Goed klankbord voor de directeur-bestuurder in de veranderopgaven en steun bij communicatie en representatie;
  • Intrinsieke nieuwsgierigheid en affiniteit naar het werkveld en doelstellingen van het Liliane Fonds en MIVA;
  • Relevante netwerken op strategisch niveau, specifiek institutionele fondsen en eventueel filantropisch Nederland;
  • Voldoende beschikbaarheid om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie. Is betrokken en zichtbaar;
  • Tijd, energie en intentie om zich voor twee termijnen te committeren (uiteraard indien de RvT herbenoeming ondersteunt);
  • De RvT streeft naar een diverse samenstelling in de breedste zin.

Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Functieprofiel downloaden'.

Status
Positie vervuld
Reageren tot
Profiel
Ontwikkelingssamenwerking
Locatie
's-Hertogenbosch