Voorzitter Raad van Toezicht

Voorzitter Raad van Toezicht

Openbare Bibliotheek Amsterdam

De Stichting Openbare Bibliotheek Amsterdam stelt zich al meer dan 100 jaar ten doel om kennis, cultuur en informatie voor alle Amsterdammers bereikbaar en toegankelijk te maken. De OBA is een begrip in Amsterdam. OBA Oosterdok, één van de allergrootste bibliotheken van Europa, en de 26 andere vestigingen in Amsterdam, Diemen en Ouder-Amstel zijn de plekken waar jong en oud samenkomen voor persoonlijke ontwikkeling, inspiratie en kennisuitwisseling.

De belangrijkste wervingscriteria voor de voorzitter zijn:

Ervaren toezichthouder, regisseur/teamspeler binnen RvT
Belangrijke aandachtspunten:
- Tijd en aandacht (de voorzitter is de regisseur van het toezichtsproces en de taakverdeling binnen de RvT).
- Initiator van reflectie, zelfcontrole en evaluatie van eigen functioneren van de RvT.
- Praktisch: bereid om zich voor een volledige termijn met optie op een tweede termijn te verbinden met de OBA.

Ambassadeur/boegbeeld van de OBA in de Amsterdamse en Haagse arena
Toelichting:
- Voor de OBA zijn de Amsterdamse bestuurlijke en maatschappelijke relaties van primair belang. Ook daar ligt een rol voor de RvT-voorzitter.
- Geen conflicterende (toezicht)rollen. Met wie/welke instelling/bedrijf wordt de voorzitter geassocieerd. Reputatie en verbinding met OBA-kernwaarden zijn van groot belang.
- Gedegen kennis van en ervaring in het openbaar bestuur.

Affiniteit met werkterrein OBA
Belangrijke passages uit bestaand wervingsprofiel RvT:
- “Optimale betrokkenheid met cultureel-maatschappelijk besef, maximale distantie”.
- “Affiniteit met het werkterrein en de doelstelling van de Stichting OBA”.

Relatie/samenwerking voorzitter RvT en bestuurder
Belangrijke passages uit bestaand wervingsprofiel RvT:
- “Het kunnen functioneren als adviseur in relatie tot directie/bestuur”.
- “Een goed ontwikkeld gevoel voor verhoudingen en in staat om op een constructieve wijze om te gaan met het spanningsveld tussen toezicht en operatie.”

Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Functieprofiel downloaden'.   

Status
Open
Reageren tot
Locatie
Amsterdam