Voorzitter Raad van Toezicht

Voorzitter Raad van Toezicht

Viva! Zorggroep

Stichting ViVa! Zorggroep is een grote zorgaanbieder met veel cliënten en groot regionaal bereik. Zij bieden zorg aan mensen van alle leeftijden in 17 verschillende locaties met ruim 1.400 plekken. ViVa! Zorggroep biedt zorg thuis aan ongeveer 5.400 mensen. ViVa! Zorggroep biedt preventie, mantelzorg- en vrijwilligersondersteuning, huishoudelijke zorg, dagbesteding, maaltijdvoorziening, verzorging en verpleging, behandeling, tijdelijk of periodiek verblijf en wonen in de regio Midden- en Zuid-Kennemerland.

Profiel Voorzitter Raad van Toezicht

Kennis en ervaring

 • Staat midden in de samenleving en heeft gevoel voor de maatschappelijke dynamiek en bewegingen die zich voordoen;
 • Heeft ruime bestuurlijke- en toezichtervaring en het vermogen om met natuurlijk gezag de voorzittersrol te vervullen;
 • Heeft aantoonbare kennis van de zorgsector en bij voorkeur meer specifiek de ouderenzorg;
 • Is gericht op samenwerking en is op zoek naar mogelijkheden voor het creëren van maatschappelijke meerwaarde;
 • Is op zoek naar diversiteit in argumentatie en inzichten om daarmee scherpte te organiseren in het inhoudelijke gesprek;
 • Heeft het vermogen om organisatieveranderingen te doorgronden en waar nodig te stimuleren;
 • Heeft voldoende tijd beschikbaar om de functie te vervullen.

Persoonlijke vaardigheden

 • Visie, deskundigheid en overtuigingskracht om draagvlak te organiseren;
 • Ervaring met strategische besluitvormingsprocessen;
 • In staat relevante in- en externe signalen op te vangen en te wegen in de context van de maatschappelijke opgave;
 • Verbindend persoon en weet binnen een team recht weet te doen aan ieders inbreng;
 • In staat tot onafhankelijke oordeelsvorming en weet het kritisch vermogen van de RvT te optimaliseren;
 • Besluitvaardig en daarin de verschillende perspectieven en inzichten goed tegen elkaar kunnen afwegen;
 • In staat om als klankbord te dienen voor reflectie op de voor Viva! Zorggroep relevante thema’s;
 • De spil kunnen zijn in het samenspel tussen RvB en RvT en door voorbeeldgedrag aangeeft wat rolvastheid inhoudt;
 • Zich een bewaker toont van het belang van good governance en compliance;
 • In staat om ook in een crisissituatie het overzicht te behouden, te interveniëren en indien nodig de RvB te ondersteunen.

Voor beide vacatures geldt:

 • Binding en/of ervaring met de regio is een pre;
 • Bij de selectie wordt aandacht geschonken aan de diversiteit van de Raad van Toezicht.

 

Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Profiel downloaden'.

Status
Positie vervuld
Reageren tot
Profiel
Toezicht - Zorg
Locatie
Velsen-Noord