Voorzitter Raad van Toezicht

Voorzitter Raad van Toezicht

GGZ Noord-Holland-Noord

GGZ NHN biedt vanuit ruim 30 eigen locaties hulp aan kinderen, jeugd, volwassenen en ouderen in de regio’s Noord-Kennemerland, Kop van Noord-Holland en West-Friesland. Tevens biedt GGZ NHN voor kinderen en jeugdigen ook hulp in Purmerend, Zaandam en Hoofddorp. Jaarlijks worden ruim 14.000 cliënten geholpen door GGZ NHN. GGZ NHN behandelt en begeleidt mensen en hun naasten vanuit de herstelvisie en draagt daarmee bij aan het symptomatisch, maatschappelijk en persoonlijk herstel van mensen met een psychiatrische aandoening. GGZ NHN heeft vernieuwing in haar DNA en zet al haar innovatieve vermogen in om gestalte te geven aan de visie Beter worden doe je thuis. Herstel dáár waar de cliënt wil slagen.

Profiel Voorzitter Raad van Toezicht GZZ

Kennis, ervaring en eigenschappen/ competenties

 • Staat midden in de samenleving en heeft gevoel voor de maatschappelijke dynamieken die zich voordoen;
 • Heeft ruime bestuurlijke- en toezichthoudende ervaring en het vermogen om met natuurlijk gezag de voorzittersrol te vervullen;
 • Heeft aantoonbare kennis en affiniteit met de zorgsector en meer specifiek de geestelijke gezondheidszorg;
 • Kent de dynamiek in de ggz-sector en kan hier op een adequate manier op inspelen;
 • Is gericht op samenwerking en is op zoek naar mogelijkheden voor het creëren van maatschappelijke meerwaarde;
 • Is op zoek naar diversiteit in argumentatie en inzichten om daarmee scherpte te organiseren in het inhoudelijke gesprek;
 • Heeft het vermogen om organisatieveranderingen te doorgronden en waar nodig te stimuleren;
 • Heeft voldoende tijd beschikbaar om de functie te vervullen;
 • Visie, deskundigheid en overtuigingskracht om draagvlak te organiseren;
 • Ervaring met strategische besluitvormingsprocessen;
 • In staat relevante in- en externe signalen op te vangen en te wegen in de context van de maatschappelijke opgave;
 • Verbindend persoon en weet binnen een team recht te doen aan ieders inbreng;
 • In staat tot onafhankelijke oordeelsvorming en weet het kritisch vermogen van de RvT te optimaliseren;
 • Besluitvaardig en daarin de verschillende perspectieven en inzichten goed tegen elkaar kunnen afwegen;
 • In staat om als klankbord te dienen voor reflectie op de voor GGZ NHN relevante thema’s;
 • De spil kunnen zijn in het samenspel tussen RvB en RvT en door voorbeeldgedrag aangeeft wat rolvastheid inhoudt;
 • Zich een bewaker toont van het belang van good governance en compliance;
 • In staat om ook in een crisissituatie het overzicht te behouden, te interveniëren en indien nodig de RvB te ondersteunen.

Voor de vacature geldt bovendien

 • Binding en/of ervaring met de regio Noord-Holland Noord is een pre;
 • Beschikt over een relevant bestuurlijk netwerk;
 • Bij de selectie wordt aandacht geschonken aan de diversiteit van de Raad van Toezicht.

Voorts zijn aanvullende punten op het profiel

 • Laagdrempelig/ toegankelijk;
 • Tijd voor werkbezoeken;
 • Open kunnen zijn over eventuele eigen ervaringen;
 • Transparant;
 • Gevoel voor het proces van de cliënt en familie;
 • Kan omgaan met incidenten, crisissituaties en mediadruk;
 • Zakelijk met menselijke maat.

Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop ‘Functieprofiel downloaden’.

Status
Positie vervuld
Reageren tot
Locatie
Heerhugowaard