Voorzitter Raad van Toezicht

Voorzitter Raad van Toezicht

Neos

Neos is een netwerkorganisatie voor de begeleiding en ondersteuning van dak- en thuisloze volwassenen en vrouwen en gezinnen. De organisatie richt zich op dak- en thuislozen, kwetsbare gezinnen, slachtoffers van huiselijk geweld en mensenhandel. Bij Neos werken circa 200 medewerkers in een compacte en slagvaardige organisatie. Neos onderhoudt een uitgebreid relatienetwerk met een grote diversiteit aan samenwerkingsverbanden. De dienstverlening die Neos aanbiedt is georganiseerd in een aantal resultaatverantwoordelijke eenheden waaronder beschermd wonen, begeleid wonen thuis, verpleeghuiszorg, blijf van mijn lijf en dagbesteding.

Neos Voorzitter Raad van Toezicht:

Als voorzitter van de Raad van Toezicht draagt u in het bijzonder zorg voor de continuïteit van het toezichthoudend orgaan en bent u de regisseur van het toezichthoudend proces. U bent tevens het eerste aanspreekpunt voor de directeur-bestuurder en bewaakt in goed samenspel met het bestuur de algemene gang van zaken van de organisatie.

U oefent samen met de andere leden van de Raad van Toezicht, toezicht uit op de directeur-bestuurder ten aanzien van het strategische meerjarenbeleid en de algemene gang van zaken binnen de organisatie op het gebied van de zorgvuldigheid van de governance. Bovendien vervult u een kritische klankbordfunctie voor de directeur-bestuurder en draagt u zorg voor de continuïteit van uiteenlopende strategische vraagstukken.

U heeft een academisch werk- en denkniveau en beschikt over aantoonbare kennis en ervaring als bestuurder en/of toezichthouder op het gebied van governance en maatschappelijk ondernemerschap. U heeft een brede belangstelling voor de maatschappelijke thema’s en de ontwikkelingen in het publieke en sociale domein. U beschikt over relevante netwerken op strategisch niveau in de private en publieke sector. U bent een integere en besluitvaardige voorzitter en u bent in staat om de juiste balans te vinden tussen de publieke belangen van stakeholders en het organisatiebelang van Neos. Daarnaast bent u maatschappelijk betrokken bij de hoofdlijnen van het bestuursbeleid en vervult u een toezichthoudende rol op afstand. Bij het uitoefenen van toezicht laat u zich leiden door de Zorgbrede Governancecode.

Naast de algemene kenmerken en kwaliteiten waarover de Raad van Toezicht als college beschikt, verwachten wij dat de voorzitter over de volgende specifieke kwaliteiten en competenties beschikt, namelijk:

 • Ervaring met maatschappelijk ondernemerschap.
 • Het toegang kunnen bieden tot een relevant lokaal, regionaal en/of landelijk netwerk.
 • Ervaring als eindverantwoordelijk bestuurder en als toezichthouder.
 • Inzicht in het functioneren van de sector.
 • Onafhankelijkheid in denken met een afstandelijke opstelling ten opzichte van de dagelijkse gang van zaken.
 • Besluitvaardigheid, slagvaardigheid en een kritische blik.
 • Een helikopterview en gedegen analytisch vermogen, waardoor hoofdzaken van bijzaken kunnen worden onderscheiden.
 • De kunst tot zelfreflectie.
 • Integriteit en transparantie.
 • Goede luistervaardigheid, gecombineerd met inlevingsvermogen, waarmee de voorzitter in staat is op heldere wijze visie, gevoelens en observaties te formuleren en te vertalen.
 • Inzicht en overzicht bij het (niet/matig) functioneren van organisaties.
 • Brede maatschappelijke betrokkenheid.
 • Het beschikbaar zijn voor de directeur-bestuurder voor advies, klankbord en toegang tot netwerken.
 • Normbesef en zorgvuldigheid.
 • Voldoende tijd beschikbaar, gemiddeld 16 uren per maand.

Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Functieprofiel downloaden'.

Status
Positie vervuld
Reageren tot
Locatie
Eindhoven