Voorzitter Investeringscommissie

Voorzitter Investeringscommissie

Participatiefonds LIOF

Openbaren vacature voor voorzitter investeringscommissie LIOF, de regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Limburg en ondersteunt innovatieve ondernemers met advies, netwerk en financiering.

Via het eigen Participatiefonds (P-fonds) participeert LIOF risicodragend in bedrijven. Het P-fonds investeert in innovatieve MKB-bedrijven respectievelijk snelle groeiers die actief zijn op de speerpunten die landelijk en regionaal zijn bepaald; de focus ligt hierbij op de voor Limburg belangrijkste maatschappelijke transities: energie, circulariteit, gezondheid en digitalisering.

Het P-fonds heeft een 80-tal bedrijven in portefeuille en verstrekt gemiddeld per jaar 15 nieuwe investeringen met een gemiddelde investeringsomvang van ca. €750.000. De investeringscommissie van het P-fonds adviseert de directie over voorgenomen (des-)investeringen tussen €250.000 en €2.500.000. Investeringen hierboven tot €5.000.000 zijn mogelijk maar dienen ook door de Raad van Commissarissen (RvC) van LIOF goedgekeurd te worden.

Investeringen door het P-fonds worden voorgelegd aan de Investeringscommissie (IC). Voor de IC is een Reglement Investeringscommissie vastgelegd, waarin is geregeld hoe de IC opereert.

De IC van het P-fonds vervult, zowel in de governance als in de praktijk, een belangrijke rol in het proces leidend tot een (des)investeringsbesluit van LIOF in een onderneming. Onder een investeringsbesluit wordt verstaan het verstrekken van aandelenkapitaal en/of leningen, het converteren van leningen in aandelenkapitaal, desinvesteringen, het opschorten van verplichtingen uit hoogte van de hiervoor bedoelde leningdocumentatie en ook uit het participeren in doelondernemingen.

Vacature voorzitter Investeringscommissie Participatiefonds LIOF

De Investeringscommissie (IC) bestaat reglementair uit tenminste drie en maximaal negen leden, die worden benoemd door de Algemene Vergadering van LIOF , op voordracht van de RvC van LIOF en in overeenstemming met het Reglement Investeringscommissie.

Voor de huidige vacatures zoeken we bij de nieuw aan te stellen IC-leden specifiek naar bovengemiddelde kennis en ervaring inzake de mogelijkheden met betrekking tot de maatschappelijke transities Energie en/of Circulariteit. In het kader van opvolging en rotatie zijn we ook op zoek naar leden met kennis en ervaring op het gebied van digitalisering en gezondheid.

De voorzitter dient naast de hiervoor genoemde algemene kwaliteiten en competenties ook te beschikken over de volgende kwaliteiten en competenties:

  • ervaring als lid of voorzitter van een RvC, IC of vergelijkbaar gremium
  • ervaring op het gebied van venture capital
  • ervaring met en inzicht in financieringsconstructies
  • verbindende, transparante stijl van opereren om de IC als geheel efficiënt en effectief als team te laten functioneren

Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop ‘Functieprofiel downloaden’.

Status
Positie vervuld
Reageren tot
Locatie
Maastricht