Verrassende matches via NVTZ Zoek+Vind

Nieuwe competenties

Steeds meer zorginstellingen vinden toezichthouders via het matchingsplatform NVTZ Zoek+Vind. Hoe staat het ermee? En wat zijn de ervaringen met deze manier van matchen? We vroegen het aan Marius Buiting, directeur bij de NVTZ. ‘Er ontstaan matches die zowel zorg- en welzijnsinstellingen als de toezichthouder meerwaarde bieden.’

Hoe is de governance de afgelopen jaren veranderd?

‘Toen ik veertien jaar geleden begon als directeur bij NVTZ, hadden commissarissen en toezichthouders een ander profiel. Mensen werden gevraagd vanwege hun uitgebreide CV en de samenstelling van raden was eenzijdig: het merendeel was man, 55-plus, en had een achtergrond in het (openbaar) bestuur of financiën. Tegenwoordig houden toezichthouders zich ook bezig met de kwaliteit van zorg, duurzaamheid en technologische innovatie. Dit eist nieuwe competenties.’

Hoe kan een matchingplatform zoals Zoek+Vind hierbij helpen?

‘Zoek+Vind kan deze mensen voor je vinden. Daarom maken nu ook steeds grotere zorginstellingen gebruik van Zoek+Vind. Vaak hebben zij al ervaring met “executive search”- methodes die bureaus hanteren. In de databases van die bureaus staan mensen die al jarenlang in het circuit actief zijn, de bekende pool met mensen. Bij Zoek+Vind maken ook mensen met een andere culturele achtergrond en nieuwe talenten uit verschillende sectoren deel uit van de database, waardoor er verrassende matches tot stand kunnen komen.’

Hoe werkt deze matchingsmethode voor zorg- en welzijnsinstellingen?

‘Het is misschien even wennen dat een deel van het proces digitaal en online verloopt. Maar Zoek+Vind is meer dan een website. Je wordt vakkundig geholpen en begeleid, onder meer bij het scherpstellen van je zoekprofiel. Daardoor krijg je snel een selectie van passende kandidaten, mensen waaraan je zelf niet direct dacht. De kwaliteit van kandidaten is hoog. Dat merken we: we krijgen positieve verhalen terug.’

Wat is het verschil met zelf gaan werven, of in je eigen vijver vissen?

‘NVTZ probeert zelf weleens medewerkers te werven via advertenties in zaterdagedities van landelijke kranten, maar dat is kostbaar en valt tegen qua respons. Uiteindelijk kost die ouderwetse manier van werven veel tijd. En toezichthouders die gevonden worden in het eigen netwerk missen voldoende afstand, waardoor de onafhankelijkheid gering is. Bij Zoek+Vind vindt de matching objectief plaats, zonder namen erbij. En het neemt je veel werk uit handen. Zo houd je regie, maar wordt de matching voor je geregeld. Je weet dat het goedkomt.’

Met wat voor soort zoekopdrachten komen zorgorganisaties? 

‘Er zijn eigenlijk twee smaken. Soms is er een vacature in een bestaande raad, in andere gevallen wordt er een nieuwe raad opgericht. Zoek+Vind heeft met beide ervaring. Er ontstaan matches die zowel de zorg- en welzijnsinstelling als de toezichthouder meerwaarde bieden.’

Heb je nog een tip voor mensen die Zoek+Vind overwegen?

‘Tegen organisaties in zorg en welzijn zou ik willen zeggen: probeer het eens! Ik hoor zoveel goede verhalen. Het proces is zorgvuldig, en het geeft zicht op ander soort kandidaten. Voor kandidaten die commissaris willen worden: ga het proces eens in, het helpt bij het aanscherpen van je profiel en je wordt door leuke clubs gevonden, die jou waarderen om wat je kunt bijdragen.’

www.nvtz.nl