Women on Boards Directive goedgekeurd door Europese Raad

Diversiteit

De Europese Raad heeft het richtlijnvoorstel Women on Boards goedgekeurd. Nu moet alleen het Europees Parlement het voorstel nog goedkeuren (nadat het eerder in juni al een principeakkoord hierover bereikte).

Women on boards

De richtlijn verplicht beursgenoteerde bedrijven in de EU vanaf 30 juni 2026 (in plaats van het eerdere 31 december 2027) tot het hebben van transparante recruitmentprocedures, zodat raden van commissarissen (rvc’s) uit ten minste 40% vrouwen bestaan of ten minste 33% vrouwen in rvc’s én raden van bestuur (rvb’s) samen. De richtlijn is niet van toepassing op kleine en middelgrote bedrijven met minder dan 250 werknemers.

Uitzonderingsclausule voor Nederland?

Beoogde inwerkingtredingsdatum: 20 dagen na publicatie in de EU’s Official Journal, met daaropvolgend een implementatietermijn van twee jaar. Binnen deze termijn moet Nederland aangeven of het zich beroept op de uitzonderingsclausule (op grond waarvan de implementatie vijf jaar kan worden opgeschort) in verband met het bestaan van de Wet evenwichtige man/vrouwverhouding in de top van het bedrijfsleven.

Vrouwenquotum voorbij

Dit richtlijnvoorstel gaat verder dan de op 1 januari 2022 in werking getreden Wet evenwichtige man/vrouw verhouding in de top van het bedrijfsleven in Nederland, zie Evenwichtiger maken van de verhouding van mannen en vrouwen in de raad van commissarissen en raad van bestuur. Deze wet bevat een vrouwenquotum van een derde voor de rvc’s en voor niet-uitvoerende bestuurders van Nederlandse beursgenoteerde bedrijven.

Dit bericht is gebaseerd op verschillende bronnen, waaronder: consilium.europa.eu.

Lees ook: Raad keurt EU-wetgeving goed voor genderevenwicht in top bedrijven | SER