Marianne Luyer

Ondernemer, toezichthouder en adviseur

Marianne Luyer is maatschappelijk actief als vrijwilliger, in de politiek, en als toezichthouder en adviseur. In juni 2012 is een boek van haar hand verschenen: ‘Waardegedreven Leiderschap, varen op het moreel kompas’. In oktober 2017 verscheen het tweede boek ‘Waardegedreven leiderschap, dansen met licht en duisternis’. Op verzoek houdt zij lezingen, leidt zij debatten en dialoogtafels. Zij is ondernemer, toezichthouder en adviseur bij het Nationaal Register. Haar expertise is sturen en toezicht houden op cultuur en gedrag en waardegedreven toezicht.