Toezicht 2030

Stichting NR wil een leidend kenniscentrum zijn

Het Kenniscentrum NR gaat zich expliciet(er) positioneren als leidend instituut op governance-gebied in Nederland met toezicht 2030.

 1. Wij willen een frontrunner zijn op het gebied van good governance in Nederland. Wij staan in de arena als (en met) experts met voor de maatschappij relevante onderwerpen.
 2. Wij onderscheiden ons door een katalysator te zijn van opiniërende stromingen. Wij zijn geen lobbyclub. Wel een vertaler van wat zich afspeelt in de arena van good governance. Dat onderzoeken we en dat vertalen we.
 3. Het kenniscentrum is onafhankelijk en werkt met diverse partijen samen.
 4. We zijn – nog steeds – van het Rijnlands model. Met de verschuivingen die in de Angelsaksisch-ingerichte bedrijven plaatsvinden is het aan ons om uit te leggen wat het Rijnlands model concreet kan betekenen.

 

De drie prioritaire thema’s

 1. Digitalisering: We blijven aandacht besteden aan de wijze waarop toezicht wordt gehouden de kansen en risico’s van digitalisering en de impact hiervan voor bestaande en nieuwe business modellen. Dit betekent concreet dat wij in onze activiteiten een bijdrage leveren in het debat over digitale modernisering (van systemen en technologieën) en digitale transformatie (van mensen en manieren van werken).
 2. Diversiteit: We blijven een groot voorstander van diversiteit. Niet alleen qua geslacht, maar ook qua achtergrond, leeftijd, persoonlijkheid en ervaringsniveau. Dit betekent concreet dat wij in onze activiteiten dit brede scala aan selectiecriteria laten terugkomen. Hiermee beïnvloeden wij het debat en de bewustwording over diversiteit in zo breed mogelijk opzicht.
 3. Duurzaamheid: Wij willen het debat blijven initiëren op alles wat lange termijn waardecreatie bevordert. Een duidelijk moreel kompas speelt hierbij een belangrijke rol. Dit betekent concreet dat wij in onze activiteiten overal waar dit mogelijk en relevant is zullen ‘omdenken’ en vragen en stelling zullen poneren die tot nieuwe inzichten kunnen leiden.

 

De sectoren waarin we het meest actief zijn met toezicht

Stichting NR richt zich op alle sectoren. Daarbinnen herkennen we dat er per sector sprake is van een verschillend niveau van ontwikkeling. Per sector wordt een aanpak gekozen passend bij die ontwikkeling.
De drie belangrijkste sectoren waar NR zich op blijft richten zijn:

 1. het bedrijfsleven – familiebedrijven, structuurvennootschappen en overheidsvennootschappen;
 2. de semipublieke sector – in het bijzonder zorg, onderwijs en woningcorporaties en
 3. goede doelen, de NGO’s en cultuur.
   

Gemiddeld hebben grote rechtspersonen in Nederland 3 tot 7 commissarissen in hun RvC. Commissarissen hebben gemiddeld 2 tot 3 toezichthoudende posities. Naast deze omvangrijke groep van commissarissen bewegen sociale partners, advocaten, accountants, media en governance experts uit de wetenschap zich op het gebied van het commissariaat. Al deze mensen tezamen dragen bij aan de professionalisering en de reputatie van het vak van toezichthouder: zowel als individu en als georganiseerd in netwerken. Dit illustreert niet alleen het belang van de activiteiten van Stichting NR, maar ook de potentiële invloed en het bereik ervan.

Gastcolumn

Kunst vereist originaliteit en eigenheid, in combinatie met het vermogen om te reflecteren en om je te concentreren. Net als toezicht houden, betoogt Harry Starren, voorzitter bestuur Register Certified Board Member (RCBM).

Hoe voorkom je dat medewerkers ongeïnspireerd om vijf uur kantoor verlaten?

Leidinggevende onbeschoftheid en hardheid demotiveert en kost een organisatie gemiddeld 12.000 euro per medewerker per jaar. Wie een positieve cultuur weet te bewerkstelligen, presteert spectaculair beter dan organisaties waar louter resultaat en spreadsheets dominant zijn. ‘Positieve cultuur benut het potentieel van mensen. Een beetje sturing moet, maar doe het minimale’, aldus Marcella Bremer in haar nieuwe boek Positieve cultuur doe je samen. Ondervraag als commissaris eens uw bestuur: hoe positief is onze organisatie eigenlijk?

Congresverslag

De toezichthouder van de toekomst is waardengedreven, ‘maatschappelijk verschillig’ en gericht op verbinding, verantwoordelijkheid nemen en transparantie, zo bleek tijdens de bijeenkomst Toezicht 2030 van NR de governance expert. Hij of zij beschikt ook over de moed voor een kwetsbare opstelling, het vermogen om actief op de handen te zitten en de kennis en competenties om goed voorbereid te zijn op de governancedraaikolk in een Rijnlands model 2.0. ‘Een wereld in transitie vraagt om commissarissen in transitie.’

Toezicht in de praktijk

De focus van de raad van commissarissen ligt vaak op de uitvoering van een genomen besluit, in plaats van op een goede onderbouwing door de directie. Commissarissen moeten juist beoordelen of de impliciete aannames in de chain of logic van de directie wel valide zijn, aldus Derk te Bokkel, vennoot van Custom Management Interim Directeuren.